YEŞİLOVA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

YEŞİLOVA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Birliğimizin 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem gereğince

13 Şubat 2019 Çarşamba Günü Saat 10.30’de Merkez Mah. Milli Egemenlik Cad. Otogar Üstü No:21/1 Yeşilova adresindeki birlik merkezinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde mezkur toplantı 28 Şubat 2019 Perşembe günü aynı yer ve saate aynı gündemle yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri önemle rica olunur.

Yönetim Kurulu

Coşkun ÇELİK Nihat EREN            

      Bşk.Yrd.     Başkan

Gündem

--------------------------:

1- Açılış ve yoklama.

2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu.

3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup, görüşülüp ibra edilmesi.

4- 2018 Yılı kesin hesaplarının görüşülüp kabul edilmesi. 

5- 2019 yılı tahmini bütçe ve çalışma programlarının görüşülüp kabul edilmesi. 

6- Birliğimizin Bakanlığın 10.01.2018 tarih ve E.79547 Sayılı oluru ile düzenlemiş Yeni Tüzüğe geçmesinin görüşülmesi ve oylanması 

7- Yönetim kuruluna birliğin görevleri ve diğer faaliyetleri ile ilgili konularda işlem yapabilmesi için yetki verilmesi.

8- Üye üretici sütlerinin üyeler adına pazarlanması. Üyelerinizin sütlerinin toplama şartları, pazarlama şartları, fiyatı ve alınacak komisyon miktarı yetkisinin Merkez Birliğinden onay olmak şartıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

8- Tüzel ve gerçek kişiler için Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın 5200 Sayılı Kanuna göre belirlenmesi.

9- 2019 Yılı Desteklemeleri için üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden  üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

10- Döner Sermaye kapsamında üyelerin ödemesi gereken dosya masraflarının birlik tarafından ödendiği taktirde üyelerin gelecek desteklemelerinden mahsup edilebilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.

11- Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

12- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, araç alımı, inşaat yapılması, alınması, satılması veya kiralanması ipotek alınması, verilmesi birlik adına kredi almak için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

13- Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti. Şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı yolluklarının tespiti.

14- Dilek ve temenniler

15- Kapanış

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın

No Internet Connection