T.C. BURDUR İCRA DAİRESİ 2017/530 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURDUR İCRA DAİRESİ

2017/530 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Merkez İlçe, Bayındır köyü Tuna çatı mevki 132 parsel sayılı 4.000 yüzölçümlü Tarla vasfındaki taşınmazın Erdoğan Doğan adına kayıtlı 1/2 hissesi satılacaktır. Taşınmazın sulu özellikte killi, tınlı, yapılı ağır bünyeli mutlak tarım arazileri olduğu ve fiilen tarımsal üretimde kullanıldığı bilirkişi tarafından belirtilmiştir. Taınmazın hisse değeri 12.000.00 TL sıdır.

Kıymeti : 12.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 28/06/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 23/07/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Burdur Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Burdur İl, Merkez İlçe,Bayındır köyü Maraş Tarla mevki 1004 parsel sayıl 6.400 yüzölçümlü Tarla vasfındaki taşınmazın Erdoğan Doğan’ adına kayıtlı 1/2 hissesi satılacaktır. Taşınmazın sulu özellikte killi, tınlı, yapılı ağır bünyeli mutlak tarım arazileri olduğu ve fiilen tarımsal üretimde kullanıldığı bilirkişi tarafından belirtilmiştir.Taşınmaz arazi çıplak değeri olmak üzere 6.400,00 *4,50—28.800,00 TL , 5 söğüt (25-30 Yaş) 5* 175,00 —875,00 TL sı olmak üzere taşınmazın toplam değeri 29.675,00 TL sı olup borçlunun hissesine isabet eden miktar 14.837,50 Tl sıdır.

Kıymeti : 14.837,50 TL

KDV Oranı : %18

Kavdındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 28/06/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 23/07/2018 günü 11:20 - 11:30 arası 

Satış Yeri : Burdur Adalet Sarayı İcra Müdürlğü Müzayede Salonu

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Merkez İlçe, Bayındır köyü ,Ardıçlı mevki 754 parsel sayılı 4.848,00 yüzölçümlü Tarla vasfındaki taşınmazın Erdoğan Doğan adına kayıtlı 1/2 hissesi satılacaktır. Taşınmazın sulu özellikte killi, tınlı, yapılı ağır bünyeli mutlak tarım arazileri olduğu ve fiilen tarımsal üretimde kullanıldığı bilirkişi tarafından belirtilmiştir. Taşınmaz arazi çıplak değeri TL sı,ı Erik (15-20 Yaş) - 150,00 TL Söğüt (15-20  TL si, 5 Söğüt(25-30 Yaş)5*175,00 —875,00 TL sı olmak üzere Taşınmazın toplam değeri 18.693,00 TL olup borçlunun hissesine isabet eden miktar 9.346,50 Tl sıdır.

Kıymeti : 9.346,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 28/06/2018 günü 11:40 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 23/07/2018 günü 11:40 - 11:50 arası

Satış Yeri : Burdur Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/530 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/05/2018

Not: Tebliğ edilmeyenlere tebliğ hükmündedir.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın