T.C. BURDUR İCRA DAİRESİ 2016/276 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURDUR İCRA DAİRESİ

2016/276 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Merkez İlçe, Burdur ili Bahçelievler malı. Tefenni Şosesi mevki 702 ada 151 parsel sayılı F Blok 4 kat 9 nolu bağımsız bölüm nolu mesken niteliğindeki taşınmaz satılacaktır. Bağımsız bölüm 3 oda bir salon. mutfak, banyo, Iv wc den ibarettir. Oda tabanları fayans kaplı, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Islak mekanlar fayans kaplıdır. Kapılar ahşap pencereler PVC ısıcamdır.Mutfak dolapları ,yüklük ,vestiyer sabit olarak bulunmaktadır. Doğalgaz mevcut olup. bireysel kombi ile ısıtılmaktadır. Kuzey-güney cephelidir. Son katta yer almaktadır.Alanı 120.00 m2 dir Yapı yaklaşık 25 yaş civarlarında olduğu bilirkişi tarafından belirtilmiştir. Bağımsız bölümün bulunduğu parsel kentin batı kesiminde toplu konut alanında yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 5 km. civarında mesafelidir.Ticaret merkezlrine mesafelidir. Okullara yakın, diğer resmi kurumlara kısmen mesafelidir. Tam bir meskün mahaldir. Taşınmazın değeri 1 10.000,00 TL sıdır.

Yüzölçümü : 4.959,00 m2

Arsa Payı : 7/420

İmar Durumu : Burdur Merkez,Bahçelievler pafta 14 ada:702. Parsel 151 imar Planı No.M24D05C4B-C3A.İmar Planı Onay Tarihi:03/10/2012 , Yol Genişliği: 15,00 m,Kat adedi:5, Bina Yüksekliği: 16,00 m İnşaat nizamı:Ayrık. Ön Bahçe Mesafesi:5,00 m, Yan Bahçe Mesafesi:3,50 m, Arka Bahçe Mesafesi:h/2 ,Taban Alan katsayısı:0,40, Taban Alanı:Bina Mevcut. İnşaat Alanı Katsayısı-.2,00 Bnük alan inşaatı Bina Mevcut

Kıymeti : 110.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 28/06/2018 günü 10:00- 10:10 arası

2. Satış Günü : 23/07/2018 günü 10:00- 10:10 arası

Satış Yeri : Burdur Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden. artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artımadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/276 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/05/2018

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın