T.C. TEFENNİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/5 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. TEFENNİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur il, Karamanlı ilçe, 298 Parsel, KILAVUZLAR Mahalle/Köy, armutyanı Mevkii taşınmaz düze yakın düzgün şekil ve kenarlara sahip arazi yüzeyi düzgün yapıda, arazi yoluna cephesi yok, köy merkezine 3,3 km uzaklıkta, fiilen tarla olarak kullanılmakta, sulama imkanı var, kumlu-tınlı toprak yapısında 1. sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Kılavuzlar Köyü Armut Yanı Mevkii Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü : 4.625 m2

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 20.812,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.

1 Satış Günü : 19/04/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 18/05/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 2219 Parsel, KILAVUZLAR Mahalle/Köy, bentağzı Mevkii, taşınmaz düze yakın düzgün şekil ve kenarlara sahip arazi yüzeyi düzgün yapıda, arazi yoluna cephesi yok, köy merkezine 2,7 km uzaklıkta, fiilen tarla olarak kullanılmakta, sulama imkanı var, kumlu-tınlı toprak yapısında 1. sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Kılavuzlar Köyü Bentağzı Mevkii Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü : 8.700 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 28.275,00 TL

KDV Oranı : %18 

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 18/05/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 4342 Parsel, KILAVUZLAR Mahalle/Köy, kamarovası Mevkii, taşınmaz düze yakın düzgün olmayan şekil ve kenarlara sahip arazi yüzeyi düzgün yapıda, arazi yoluna bitişik, köy merkezine 3,2 km uzaklıkta, fiilen tarla olarak kullanılmakta, sulama imkanı var, kumlu-tınlı toprak yapısında 1. sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Kılavuzlar Köyü Kamarovası Mevkii Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü : 1.625 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 7.312,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 18/05/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 462 Parsel, KILAVUZLAR Mahalle/Köy, kamarovası Mevkii, taşınmaz düze yakın düzgün şekil ve kenarlara sahip arazi yüzeyi düzgün yapıda, arazi yoluna bitişik, köy merkezine 2,1 km uzaklıkta, fiilen tarla olarak kullanılmakta, sulama imkanı var, kumlu-tınlı toprak yapısında 1. sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Kılavuzlar Köyü Kamarovası Mevkii Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü : 702 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 3.159,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 18/05/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 1218 Parsel, KILAVUZLAR Mahalle/Köy, kuşluoğlu Mevkii, taşınmaz düze yakın düzgün şekil ve kenarlara sahip arazi yüzeyi düzgün yapıda, köy yoluna bitişik, köy merkezine 0,6 km uzaklıkta, fiilen tarla olarak kullanılmakta, sulama imkanı var, kumlu-tınlı toprak yapısında 1. sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Kılavuzlar Köyü Kuşluoğlu Mevkii Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü : 1.225 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 5.512,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 18/05/2018 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 441 Parsel, KILAVUZLAR Mahalle/Köy, kamarovası Mevkii, taşınmaz düze yakın düzgün şekil ve kenarlara sahip arazi yüzeyi düzgün yapıda, arazi yoluna bitişik, köy merkezine 2,1 km uzaklıkta, fiilen tarla olarak kullanılmakta, sulama imkanı var, kumlu-tınlı toprak yapısında 1. sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Kılavuzlar Köyü Kamarovası Mevkii Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü : 128 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 576,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 18/05/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 2289 Parsel, KILAVUZLAR Mahalle/Köy, kızılcakaya Mevkii, taşınmaz ortalama % 9-10 eğimli, düzgün olmayan şekil ve düzgün kenarlara sahip arazi yüzeyi taşlı, arazi yoluna cephesi yok, köy merkezine 1,1 km uzaklıkta, fiilen tarla olarak kullanılmakta, taşınmazın kuzeybatısında 4000 m2 kadar alanda tarımsal üretim yapılmamakta, sulama imkanı yok, kumlu-tınlı toprak yapısında 3. sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Kılavuzlar Köyü Kızılcakaya Mevkii Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü : 10.400 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 26.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 18/05/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artımada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar  banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderleri dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ilc sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/02/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan. Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın