T.C. TEFENNİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/8 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. TEFENNİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO TLU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur il, Karamanlı ilçe, 9255 Parsel, KARAMANLI Mahalle/Köy, BOZDAĞ Mevkii, Taşınmazın kuzey kısmı %15-18, Güney kısmı % 8-10 eğimli durumda, taşınmaz düzgün olmayan şekil ve düzgün olmayan kenarlara sahip olup arazi yüzeyi taşlı, arazi yoluna cephesi bulunmayan İlçe Merkezine 4.6.km, Burdur Fethiye yoluna 1.1.km uzaklıkta, kıymet takdir tarihinde fiilen her hangi bir tarımsal faaliyet bulunmayan, kuzey kısmında hafif olarak setlenmiş kısımlarda çeşitli yaşlarda ve ortalama 100-110.cm büyüklüğünde, 84 adet Sedir ve 9 adet Çalı formunda Ardıç bulunmaktadır.Taşınmaz her hangi bir sulama sahası içerisinde yer almamaktadır. Taşınmazın derin kuyu sondajı yahut su kaynakları ile her hangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Kumlu-tınlı toprak yapısında 5.sınıf tarım arazisidir. 9255 Parsel sayılı taşınmaz değeri 33.300,00.-TL, 9255 Parsel içerisinde bulunan 93 ağacın odun değeri toplam 930,00.-TL olmak üzere 9255 Sayılı Perselin toplam değeri 34.230,00.-TL’dir.

Adresi : Karamanlı Mahallesi Bozdağ Mevkii. Karamanlı / BURDUR

Yüzölçümü : 11.100 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 34.230,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3083 SAYILI KANUN GEREĞİNCE DEVİR TEMLİK İPOTEK EDİLEMEZ VE SATIŞ VAADİNE KONU OLAMAZ ŞERHLİ.

Tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 25/04/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 23/05/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri    : TEFENNİ ADLİYESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli  bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan ver ileıf satış’ bedelinden

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/02/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın