DÜZELTME İLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DKMP Burdur Şube Müdürlüğü Binası Genel Temizlik Hizmeti Alım işi İhale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 26. ncı maddesine göre aşağıdaki hususta düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması
ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2017/518453
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Stat Caddesi No:2/1 15100 Merkez BURDUR
b) Telefon ve Faks Numarası : 2482333613 - 2482122383
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Adı : Burdur Şube Müdürlüğü İdare Binasının 2 kişi ile 1 ay 24 gün genel temizlik
işleri
b) İhale Tarih / Saat : 26.10.2017 / 10.00
3-Düzeltmeye Konu İlanın :
Yayımlandığı Kamu İhale Bülteni Tarihi :
4-Düzeltilen Madde
3-Maddenin;
b) İhale Tarihi / Saati : 26.10.2017 / 10.00
1 İhale ilanlarında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hususlar bulunduğunun
tespit edilmesi halinde Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında verilecek ilanlar olup ilanın yayımlanmasını takip eden on gün
içinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır.
* Kamu İhale Kurumundan idarece alınacaktır.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın