Konuk Kalem - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber

18 Mayıs 2019 - Cumartesi - Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv

Türkiye’de yılda ortalama 6 milyon buzağı doğuyor. Ancak bu buzağıların 1 milyona yakını doğumdan sonraki 2-3 haftalık dönemde ölüyor. Bir buzağının ortalama 3 bin 500 Türk lirası olduğu kabul edildiğinde, Türkiye için yıllık ekonomik kayıp yaklaşık 3,15 milyar Türk Lirası. Buzağı ölümlerinin en büyük nedeni ise ishale sebep olan kripto virüsü. Eğer bu virüs hızlı bir şekilde tespit edilirse buzağı ölümlerini azaltmak mümkün. 

MAKÜ’lü bilim insanlarının, buzağılarda ölüme sebebiyet veren virüsün en kısa ve en pratik yoldan tespit edilmesini sağlayan bir buluşa imza atmalarına ilişkin açıklama ile yapılan çalışma ile ilgili bilgi verildi;  

Bilim insanları, cep telefonuyla uyumlu mobil bir mikroskop geliştirerek, buzağıların ölümüne neden olan kripto virüsünü hızlı ve basit bir şekilde tespit edilir bir hale getirdiler. Böylece dağda, köyde, kırsalda bir cep telefonu yardımıyla erken teşhis yapılacak ve buzağı ölümlerinin önüne geçilecek. 

Laboratuvar Veteriner Hekimlerin Ayağına Gidiyor  

Türkiye’deki buzağı ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olan kripto virüsü oldukça etkili. 2-3 gün içerisinde yayılan hastalık buzağı kayıplarına neden oluyor. Teşhis için hayvandan alınacak dışkının laboratuvar ortamına getirilmesi ve incelenmesi ise zaman alıyor. Bu sorundan hareketle MAKÜ’lü bilim insanları Türkiye’nin ilk taşınabilir ve enerji gerektirmeyen mikroskobunu üretti. Geliştirilen mikroskobun taşınabilir ve cep telefonuyla uyumlu olması laboratuvarı adeta veteriner hekimlerin ayağına getiriyor.

Erken Teşhis ve Hızlı Tedavi Dönemi

Kripto virüsünün buzağılarda, kuzularda ve oğlaklarda ishallere neden olduğunu belirten MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şima Şahinduran, hastalık sonrası yaşanan buzağı ölümlerinin ekonomik olarak çok büyük kayıplara neden olduğu söyledi. Prof. Dr. Şahinduran geliştirilen mikroskop ile ilgili olarak “Kripto hastalığını hayvanlardan aldığımız dışkıyı boyayarak ve mikroskop kullanarak teşhis ediyoruz. Bu nedenle laboratuvarda bu hastalığın tespiti daha kolay oluyor. Sahada dağ başında çalışan hekimlerin böyle bir imkanları olmayabilir. Mikroskopları yoktur. Biz bu proje ile mikroskopu onların ayağına götürüyoruz. Dağ başındaki bir veteriner hekim çok kolaylıkla bu aleti alır cep telefonuna yerleştirir ve hayvandan alacağı dışkı ile hastalığı teşhis edebilir. Bu sayede birçok kayıp engellenmiş oluyor. Hastalığın ilerlenmesi engelleniyor ve erken teşhisle buzağıyı kurtarma şansımız çok daha fazla oluyor. Bu cihaz ile hastalığın erken teşhisinde bir adım atmış oluyoruz. Bu hastalık Türkiye’nin her yerinde çok yaygın olarak görünüyor. Örnek olarak bizim Veteriner Fakültesi Hastanesindeki kliniğimize son on beş günde dokuz vaka geldi. Bu sadece bize gelen vakalardı. Türkiye çapında sahada düşünecek olursak çok daha fazla oluyor.” sözlerini kullandı.

“600 Kat Büyütme Sağladık”

Geliştirilen mikroskobun diğer cihazlardan farklı olarak 600 kat büyütmeye sahip olduğunu vurgulayan Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Körözlü, “Diğer cihazlar telefonların kendi dijital büyütmelerini kullanır. Biz tasarladığımız optik mercekler sayesinde 600 kat büyütme sağlayabildik.” dedi.

Zamana Bağlı Buzağı Ölümleri Engellenecek

Türkiye’deki buzağı ölümlerin çok fazla olduğuna dikkat çeken Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet Çiçek projenin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı: “Ülkemizde buzağıların ölümleri çok güncel ve önemli bir sorun ve bu ölümlerin sebeplerinden biri kriptosporidium dediğimiz parazitlerden kaynaklı kripto hastalığı. Bu hastalık ishale neden oluyor ve erken dönemde teşhis edilmezse ölüme neden oluyor. Bu nedenle erken teşhis çok önemli. Bunun için biz üniversitemizin hayvancılık projesi kapsamında cep telefonuna entegre edilebilen portatif ve gerçek bir mikroskobun yaptığı bütün işleri yapabilen bir mikroskop geliştirmek istedik ve bunun için yola çıktık. Cihazımızı veteriner hekimler rahatlıkla sahada kullanabilirler. Kriptos Palyum teşhisi için karbon fuchsin dediğimiz bir boyayla hayvandan alınan dışkı örnekleri boyanıyor ve mikroskop altında inceleniyor. Bunun için normalde hayvanın hayvan hastanesine veya kliniğe getirilmesi lazım bu da hem zaman kaybı hem de maddi bir kayba neden oluyor. Bunu önlemek için veteriner hekimler cihazı kullanarak direk sahada hızlı teşhis koyabilir.” 

Enerjiye İhtiyaç Yok

Projenin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yürüttüğü hayvancılık projesi kapsamında geliştirildiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, “Üniversitemiz bilindiği üzere bölgesel kalkınmada hayvancılığa dayalı sanayinin ve uygulamaların gelişmesine yönelik projeler üretiyor. Bu proje Fen Edebiyat Fakültemizin Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü öğretim üyeleri ile Veteriner Fakültemizin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma. Bu çalışmada cep telefonuna monte edilebilir bir mikroskop geliştirdik. Bu mikroskop sayesinde artık hastalıkların erken teşhisinde önemli bir ivme kaydedeceğiz. Özellikle kripto dediğimiz ishallerin erken teşhisi ve hızlı tedaviye geçilmesi bakımından çok önem taşıyor. Veterinerlerimizin bunu sahaya çıktıklarında hiçbir enerjiye, hiçbir ek alete, araca ihtiyaç duymadan çok rahatlıkla mikroskopla belli bir noktada bir boyama ile okutup, hızlıca hangi ilaçla tedaviye başlanması gerektiğine karar verip, çok hızlı bir süreç geliştirecekler.” diye konuştu.

Laboratuvar Köye Taşındı

Geliştirilen mikroskobun özellikle sahada çalışan veteriner hekimler için büyük kolaylık sağlandığını vurgulayan Rektör Korkmaz cihazın özelliklerini “Cihazımız portatif, cep telefonuna monte ediliyor. Böylece mekan meselesini çözmüş oluyoruz. Bir mikroskop nerede bulunur normal şartlarda? Laboratuvarlarda bulunur. Laboratuvarı artık sahaya indirmiş oluyorsunuz. Köye, kıra laboratuvarı taşımış oluyorsunuz. En büyük pratik faydası da bu.” sözleri ile anlattı.  

Patent Başvurusu Yapıldı Seri Üretim Yapılacak

MAKÜ bünyesinde geliştirilen cihaz için patent başvurusunun yapıldığını belirten Rektör Korkmaz,  cihazın seri üretimin çok kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.  Korkmaz, açıklamasında “Cihazın denemelerini yaptık. Şu anda da sektör denemelerimizi yoğun bir şekilde yapıyoruz. Artık cihazın üretimine geçeceğiz. MAKÜ’nün patentli bir ürünü olacak. Ve kısa sürede seri üretimi başlanacak.” dedi.

 

Yayınlandığı Kategori Manşet

Araç muayene hizmetleri özelleştirilmeden önce, araç muayenelerinin Karayollarınca yapıldığı alanda, şimdi karayollarında rutin bakım onarım, karla ve buzla mücadele işini alan firmanın şantiyesi oldu. 

İşin ilgi çeken tarafı, Karayollarında rutin bakım onarım karla ve buzla mücadele işini alan firmanın şantiyesinde, sivil plakalı araçlardan çok daha fazla Karayollarına ait resmi plakalı araçlarında olması.

Peki özel bir firmanın şantiyesinde Karayollarının araçlarının ne işi var?

2010 yılında çıkarılan yasa ile Karayollarınca yürütülen yol yapım, bakım onarım hizmetlerinin özelleştirilmesinin önü açıldı. Bu yasa ile Karayollarında yol yapım bakım onarım, karla mücadele işini alan özel firmalar, Karayollarına ait araç, gereçleri, binaları, atölyeleri, alanları,  kiralayıp bütün imkanları kullanabiliyorlar. Devlet bu uygulama ile elindeki bütün imkanlarıda vererek özel sektöre “buyur devletin araçları imkanları emrinde, devletin imkanlarını kullan, para kazan” demekte.

13.07.2010 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı “T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”  bu uygulamaya imkan tanıdı;

Yasa ile Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün (KGM) teşkilat ve görevleri, kamusal hizmet üretiminin tasfiyesi ve yasa gerekçesinde belirtilen “liberalleşme ve özelleştirme” yönünde değiştirildi. Yeni yasa ile KGM yapmakla yükümlü bulunduğu karayolu, otoyolu, bakım ve işletme tesislerini yapım, onarım ve işletme görevlerini doğrudan kendisi yapmaktan uzaklaştırılarak; yaptırmak, işlettirmek, onarımını yaptırmak, kiralamak, şirketlere ortak olmak gibi yeni görev tanımlarıyla piyasaya açıldı. KGM hizmet üretimi ve gelirlerini devredici yöntemlerle serbestleştirme ve özelleştirmelerin yeni bir adresi oldu. Böylece köprü ve otoyollar, bakım istasyonları, tesisler ve hizmet binaları dahil 30 milyon m² civarındaki taşınmazın özelleştirilmesinin önü açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde  görev tanımı yapılmakta;

Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak,Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve islah etmek,onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak.

Projelendirme, yapım, onarım, bakım ve diğer hususlar hakkında standartlar tespit etmek, teknik şartnameler hazırlamak.

Yolların kullanılması, yol ve trafik güvenliği ve bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek.

Görevi ile ilgili işler için lüzumlu harita, etüd ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak. Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayınlamak.

Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıtı, tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diger bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak.

Burada belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzümlu her türlü alet,edavat,taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek.

Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması, trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek.

Otoyol,Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak.

Hasan Türkel

Yayınlandığı Kategori Manşet

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Damızlık sığır yetiştiriciliği ve ıslahı sektörüne yönelik eğitim veren okullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.

DSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, Muhasip Üye Mehmet Aldemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Özdemir’den oluşan Merkez Birliği heyeti tarafından, protokol imza töreni anısına, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu’na, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Recep Altın’a ve Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin’e plaket takdim edildi. 

Yayınlandığı Kategori Manşet
No Internet Connection