Yargı Salda Göleti’nin yapımına ‘dur’ dedi ama!

2017 yılında yapımına başlanan Salda Göleti için, yargı durdurma kararı verdi ama, Salda Göleti’nin yapımı çoktan bitme aşamasına getirildi;

 

Konuyu yargıya taşıyan Antalya Barosu’na kayıtlı Avukat Tuncay Koç gazetemize yaptığı açıklamada;

2017 yılında Salda Göleti’nin yapımı gündeme geldiğinde, Burdur’da yaşayan Sedat Tenekeci, Şahin Türkel ve Hasan Türkel’in istekleri ve Doğa Derneğinin katkılarıyla, Isparta İdare Mahkemesinde dava açarak;

 “sulak alan bölgesinde yer alıp Salda Gölü’nü besleyen derenin önünü keseceği, bölgede yaşayıp türlerinin korunması gereken kuşlara zarar vereceği” gerekçeleriyle Salda Göleti’nin yapımının durdurulmasını” talep ettiğini söyledi

Açıklamasında; Yargı süreci devam ederken, Salda Göleti yapımının başlayıp sürdüğüne dikkat çeken Avukat Tuncay Koç;  Isparta İdare Mahkemesi bu başvuru üzerine, 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturdu. Heyet, Salda Göleti’nin yapılacağı alanda yaptığı keşif sonrası, göletin yapılmasında sakınca bulunmadığı tesbitini ortaya koydu. Bu rapor üzerine, Isparta İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti.

Konuyu Danıştay’a taşıdık. Danıştay,  Salda Göleti’nin Salda Gölü Sulak alanı içinde olduğu tesbiti ile talebimizi haklı bulup, dosyayı yeniden görüşülmek üzere Isparta İdare Mahkemesi’ne sevk etti. Isparta İdare Mahkemesi’nce oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti “Salda Göleti’nin sulak alan bölgesinde bulunduğu, göletin yapımıyla, Salda Gölü’nü besleyen derenin önünün kesileceği gerekçelerini içeren bir raporu, Isparta idare Mahkemesi’ne sundu. Rapor doğrultusunda Isparta İdare Mahkemesi,  Salda Göleti’nin yapımında yürütmenin durdurulması kararını verdi. Ancak bu yargı süreci esnasında, Salda Göleti’nin yapımı sürdü, bitme aşamasına getirildi.  Haklı talebimizle yargı bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verse de artık çok geç kalındı.” Dedi. 

Oda tv’de konuya ilişkin Yusuf Yavuz imzası ile  haber yer aldı;

Mahkeme karar verdi ama artık her şey için çok geç

“Türkiye haritasındaki çukur alanları betondan göletlerle dolduran DSİ’nin neden olduğu kayıpların faturasını kim ödeyecek?

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’nün su toplama havzasında DSİ tarafından inşa edilen Kayadibi Göleti’ni mahkeme iptal etti. Proje için Burdur Valiliği tarafından verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali için yöreden vatandaşların açtığı davayı gören Isparta İdare Mahkemesi, Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararında hukuka uyarlık görülmediğine hükmederek projeyi iptal etti. Davacıların avukatı Tuncay Koç, açtıkları davanın önce reddedildiğini ancak temyize götürmelerinin ardından Danıştay’ın red kararını bozduğunu belirterek, “Tekrar yapılan keşifte bilirkişi heyeti göletin Salda Gölüne ve önemli bir kuş alanı olan bölgeye zarar vereceğini saptadı. Bu raporu esas alan mahkeme de projeyi iptal etti. Ancak, dava için ikinci kez keşfe gittiğimizde gölet çoktan bitmişti ve içinde su yoktu. Bu da DSİ’nin müsrif projelerinden biri” diye konuştu.

Son zamanlarda kıyısında millet bahçesi yapılması projesiyle gündeme gelen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölünün etkileme alanında inşa edilen Kayadibi Göleti projesini mahkeme iptal etti. Ancak iki yıl önce yöreden vatandaşların açtığı dava önce reddedilmiş, yerel mahkemenin red kararının Danıştay tarafından bozulmasıyla proje alanında yeniden bilirkişi incelemesi yapılmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: ‘SALDA GÖLÜNDE ENDEMİK TÜRLER YAŞIYOR’

DSİ tarafından inşa edilen proje alanındaki incelemesinin ardından hazırladığı raporu 23 Ocak 2019’da tamamlayan bilirkişi heyeti, dava konusu göletin inşaatının tamamlandığına dikkat çekti. Gölette biriken su miktarının az olmasından dolayı, mansap kısmına su verilmediğine dikkati çeken bilirkişi heyetinin raporunda, Kayadibi Göletinin Salda Gölünün su seviyesinde azalmaya neden olacağının da altı çizildi. Göletin inşa edildiği alanın korunan alan sınırlarında olduğuna da değinilen raporda ayrıca ‘aphanius splendens’ adlı yosun balığı, ‘pseudophoxinus burduricus’ adlı yağ (çiçek) balığı, ‘cyprinus carpio’ adlı ot balığı ve ‘oxynoemacheilus’ adlı sürüngen damalı yılan balığı gibi endemik türlerin Salda Gölü’nde yaşadığı kaydedildi.

MAHKEME: ‘GÖLET PROJESİ SALDA’NIN SU SEVİYESİNİ AZALTACAK’

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda işaret edilen eksiklikleri ve uyarıları dikkate alan Isparta İdare Mahkemesi’nin projeyle ilgili iptal kararında Salda Gölünde endemik balık türlerinin yaşadığının altı çizilerek Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’nün havzasında yer aldığı belirtildi. Göletin, Salda Gölünün su seviyesinin azalmasına neden olacağına değinilen Mahkeme kararında, ayrıca dava konusu alanların uluslar arası önemde olan “Önemli Kuş Alanı” içerisinde kaldığı vurgulandı. Kayadibi Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararında hukuka uyarlık görülmediğine hükmeden Mahkeme, kararı iptal etti.

DAVALI İDARE ‘SİT ALANI PROJEDEN ÇIKARILDI, ÇED’E GEREK YOK’ DEDİ

DSİ’nin tüm uyarılara karşın inşa ettiği gölet projesine ÇED Gerekli Değildir kararı vererek kuraklık riski altındaki Salda Gölü’nün tehlikeye atılmasına neden olan Burdur Valiliği ise mahkemeye sunduğu savunmasında projenin sit alanında kalan kısmının çıkarıldığını belirterek ÇED’e gerek olmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

MAHKEME, GÖLET İNŞAATI BİTTİKTEN SONRA İPTAL KARARI VERDİ

Mahkemenin iptal ettiği projeyle ilgili davayı açan Antalya Barosu avukatlarından Tuncay Koç, “Salda Gölü’nün besleme alanında inşa edilen Kayadibi Göleti ve gölet yapımı için açılacak taş ocağına karşı dava açmıştık. Davamız Isparta İdare Mahkemesi’nce önde reddedildi. Ancak red kararını temyizimiz üzerine Danıştay 14. Dairesi, Salda Gölü’nün önemli bir sulak alan olduğuna ve konunun sulak alanlar yönetmeliğine göre yeniden incelenmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine proje sahasında yeniden yapılan keşifte bilirkişi heyeti göletin Salda Gölü’ne ve önemli kuş alanı olan bölgeye zarar vereceğini saptadı. Bu raporu esas alan mahkeme de projeyi iptal etti. Ancak, dava için ikinci kez keşfe gittiğimizde gölet çoktan bitmişti ve içinde su yoktu. Bu da DSİ’nin müsrif projelerinden biri” diye konuştu. 

‘SALDA GÖLÜ GEREKSİZ GÖLET PROJELERİYLE YORULUYOR’

Salda Gölü’nün gereksiz gölet projeleriyle yorularak su kaynaklarından beslenmesinin engellendiğine işaret eden avukat Tuncay Koç, “Türkiye’nin bu en derin gölüne böyle hoyratça projeler yapılmamalı. Önemli bir kuş alanı ve ayrıca 1. derece SİT bölgesi. Endemik balık türleri de mevcut. Bunların hiç biri dikkate alınmadan bölgede eski Bakan Veysel Eroğlu’nun gölet projelerinden biri uygulandı. Yazıktır” dedi.

HUKUKSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN GÖLET YIKILACAK MI?

Türkiye’nin dört bir yanında yeterli fizibilite çalışması yapılmadan ve bilimsel kıstaslar yerine getirilmeden DSİ eliyle inşa edilen göletler özellikle Göller Bölgesi’ndeki doğal göllerin su kaybına yol açarak kuruma sürecini hızlandırıyor. Akşehir ve Eber Gölleri kururken, Burdur Gölü ise gölü besleyen dere ve çaylar üzerine inşa edilen göletler yüzünden kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğirdir Gölü de geçtiğimiz yıl önemli ölçüde su kaybı yaşayan göllerden biri. Ancak buna rağmen DSİ gölet inşa etmekten vazgeçmiyor. Mahkemenin hukuksuz bularak iptal ettiği Kayadibi Göleti de DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nün hatalı projelerinden biri.

KAZANILAN DAVANIN PRATİKTE BİR ANLAMI KALMADI

Mahkemenin iptal ettiği Kayadibi Göletinin inşaatı tamamlandığı için yıkılmasının söz konusu olmayacağını ancak projenin ÇED’siz duruma düştüğünü belirten avukat Tuncay Koç, hiçbir planlama olmadan hassas alanlara böyle projelerin yapılmaması gerektiğini söylüyor. “Davayı kazansak da sonuç değişmedi” diyen Koç, “Açtığımız davanın ekolojik anlamı yüksek ama pratikte bir anlamı kalmadı” ifadelerini kullandı.

MAHKEME İPTAL ETTİ, DSİ İSE GEÇİCİ KABUL ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR

Öte yandan mahkemenin iptal ettiği proje için geçtiğimiz hafta Kayadibi Göleti’nin geçici çalışmaları yapıldı. DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürü Halil Akar’ın başkanlığındaki komisyonca yürütülen çalışmalar, sosyal medya hesabından duyuruldu.

Hasan Türkel

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın

No Internet Connection