Çeltikçi Kaymakamlığı’ndan bakan yardımcılığına

Daha önce ilimizde Çeltikçi Kaymakamlığı yapan,  aynı zamanda Burdur Vali Yardımcılığına vekalet eden İhsan Selim Baydaş, Gençlik Spor Bakan yardımcılığı görevine getirildi. İhsan Selim Baydaş’ın, İlimizde başarı ile kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapıp yetişerek,  Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Bakan Yardımcılığı görevine atanması, Burdurlular için gurur kaynağı oldu;

 

?hsan Selim Bayda?, 11.11.1981 tarihinde Malatya?da do?du.

1999 y?l?nda Malatya Lisesinden mezun oldu.

Ayn? y?l girdi?i ?niversite s?nav?nda ?anakkale 18 Mart ?niversitesi Biga ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Kamu Y?netimi b?l?m?n? kazand? ve buradan 2003 y?l?nda mezun oldu.

2005 y?l?nda a??lan Kaymakaml?k s?nav?n? kazanarak A?ustos 2006 tarihinde ?anakkale 18 Mart ?niversitesinden mezun ilk kaymakam olarak Yozgat Kaymakam Adayl??? ile M?lki ?dare Amirli?ine ba?lad?.

??i?leri Bakanl??? taraf?ndan g?nderildi?i Amerika Birle?ik Devletleri Florida Eyaletinin Orlando kentinde bulunan Univerity Of Central Florida?da 1 y?l s?reyle dil e?itimi ve ?Kriz Y?netiminde Liderlik, Koordinasyon ve ?leti?im? alan?nda ?al??malarda bulundu.

93. D?nem Kaymakaml?k kursunu 2.likle tamamlayarak g?reve ba?lad??? ?eltik?i Kaymakaml???nda, e? zamanl? olarak Burdur Vali Yard?mc?l???na vekalet etti.

Atand??? Beyt???ebap Kaymakaml??? s?ras?nda ?al??malar? nedeniyle T?rk ?dareciler Derne?i taraf?ndan 2012 y?l? ?Y?l?n ?darecisi? se?ilerek ??ehit Kaymakam Ersin Ate? ?d?l?ne? lay?k g?r?ld?.İhsan Selim Baydaş, 11.11.1981 tarihinde Malatya’da doğdu.

1999 yılında Malatya Lisesinden mezun oldu.

Aynı yıl girdiği Üniversite sınavında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı ve buradan 2003 yılında mezun oldu.

2005 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak Ağustos 2006 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden mezun ilk kaymakam olarak Yozgat Kaymakam Adaylığı ile Mülki İdare Amirliğine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri Florida Eyaletinin Orlando kentinde bulunan Univerity Of Central Florida’da 1 yıl süreyle dil eğitimi ve “Kriz Yönetiminde Liderlik, Koordinasyon ve İletişim” alanında çalışmalarda bulundu.

93. Dönem Kaymakamlık kursunu 2.likle tamamlayarak göreve başladığı Çeltikçi Kaymakamlığında, eş zamanlı olarak Burdur Vali Yardımcılığına vekalet etti.

Atandığı Beytüşşebap Kaymakamlığı sırasında çalışmaları nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından 2012 yılı “Yılın İdarecisi” seçilerek “Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülüne” layık görüldü.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın

No Internet Connection