Vali Şıldak; Göller Bölgemizdeki su bol değil kıt

Demek ki bu veriler ışığında Burdur Havzası su kullanımı yönüyle suyun iktisatlı, tasarruflu ve doğru bir şekilde kullanılması ayrıca suyun temiz kalması gerekmekte

Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı kapanış toplantısında; iklim değişikliğinin gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine karşı hazırlık yapılması, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirlerin belirlenmesine dikkat çekildi.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce Grand Özeren Otel’de Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Plânı kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Hasan Şıldak, Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında havzadaki su potansiyeli ve su potansiyelindeki değişimin tespit edildiğine değinen Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, “İçme ve kullanma suyu, tarım, sanayi, ekosistem ve turizm sektörlerine kuraklığın etkisinin analiz edildiği sektörel etkilenebilirlik analizleri yapılmıştır. Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınacak önlemler belirlenmiş, havza kuraklık yönetim plânı, havza kuraklık veri tabanı oluşturulmuş ve kuraklık veri tabanı geliştirilmiştir” dedi.

Vali Hasan Şıldak Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı kapanış toplantısındaki konuşmasında;

“ Su ile ilgili yapılan tüm çalışmalar çok önemli ve değerli. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz bizimde takip ettiğimiz kadarıyla son dönemde idaremiz içinde teşkilatlanan DSİ Genel Müdürlüğü kardeş kuruluşu olarak idari hayatımızda kendine güzel bir yer edindi. Tarım ve Orman Bakanlığımız uktesinde burada Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 9. kuraklık havza çalışması olarak bugün Burdur Havzasının da içinde bulunduğu sonuç toplantısında bir araya geldik. Bir havza var söz konusu olan. Birde kuraklık kelimeleri yan yana gelmiş. Havzaya baktığımızda Göller Bölgesi’nin tam göbeğinde yer alıyoruz. Aslında şöyle bir algı oluşuyor. Göllerin bolca bulunduğu bir coğrafyada suyunda bol olması beklenir. Ama kısa tanıtım filminden de izlediğimiz kadarıyla suyun hiçte bol olmadığını havzamızda tam tersine su kıtlığından söz edilebileceğini görüyoruz. İklimsel bir değişimin söz konusu olduğu ve dünyada aslında bu yönde bir eğilimi olduğu da malum. Buna ilaveten havzanın Türkiye ortalaması altında bir yağış aldığını da görmekteyiz. Demek ki bu veriler ışığında Burdur Havzası su kullanımı yönüyle suyun iktisatlı, tasarruflu ve doğru bir şekilde kullanılması ayrıca suyun temiz kalması, suyun kullanımının sürdürebilirliği açısından çok önemli bir noktada bulunuyor. Bu çalışmanın da benzeri eylem planları yürürlükte. Gerek Su Yönetimi gerek Su İşleri Genel Müdürlüğümüz bu paydaş kuruluşlar tarafından sürdürülen bu çalışmaların yine bilim insanlarımızın, üniversitelerin ve bütün kuruluşlarını katkılarıyla aynı zamanda vatandaşlarımızın duyarlılığı ile iyi bir noktaya taşınacağını en azından sorunların tespitinin yapılıp, çözüm yollarının sağlıklı bir şekilde aranacağını ve bunun içinde bu çalışmaların iyi bir temel oluşturduğunu, bilimsel bir zemine oturduğunu belirtmek istiyorum. Bu çalışmaları bütünyle benimsiyor, destekliyor ve önemini de vurgu yapıyoruz. Zira su insanlığın kaderi. Bir zamanlar petrol savaşların nedeni olarak bilinirdi. Artık su temel bir kaynak. Su alanında yapılan bütün çalışmalar çok değerlidir.” dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen Su Yönetimi Geene Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ve halen yürütülen projeler hakkında bilgi vererek;

“Doğal bir kaynak olan suyun geleceği dünyayı etkileyen unsurların içinde en üst sırayı almaktadır. Yeryüzünde canlı hayatının devamının sağlanması için su kaynaklarımızı sürdürülebilir bir yaklaşımla korumamız ve yönetmemiz gerekmektedir. Ülkemizin su miktarını ve kalitesinin havza bazında korunması, iyileştirilmesi ve suyun kullanılabilir, sürdürebilir kullanılmasının sağlanması maksadı ile 2011 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmuş, su yönetiminde kurumlar arası koordinatörün sağlanması ve işbirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Son dönemde de cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı kurularak orman, tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi birbirinden ilişkili alanlar bir çatı altında toplanılmıştır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak kuruluşumuzdan itibaren su kaynaklarının kalite ve havza bazında yönetiminin su kaynaklarının bütünleşik ve etkin verimli yönetimi, su sektöründe Avrupa Birliği’yle uyum sağlayacak işlerin yürütülmesi, su ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, AB ile uyumlu ulusal su politikası geliştirilmesi, bütün kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyon ve işbirliği içerisinde kısa, orta ve uzun vadeli hukuki, idari ve teknik alanlarda belirlenen ortak bir plan ve strateji çerçevesinde haraket etmelerini kunsunda birçok önemli projeler yürütmüştür. Su kaynakları yönetiminde eksikliklerin giderilmesi ve uluslararası standartların yakalanması amacıyla birçok çalışmalarda yapılmıştır. Bugün itibariyle 2011 yılından bu yana Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak 48 proje tamamlanmış, 53 projede halen yürütülmektedir. Su kaynaklarını etki eden tehlikeli maddelerin kontrolünden, hassas alanların belirlenmesine, nehir havzayönetim planlarının hazırlanmasından, içme suyu alımlarında özel hükümlerin belinlenmesine, su temin katlarında kayıp ve kaçakların kontrolünden, sektörel su tahsislerinin yapılmasına, yeraltı su kalitesinin yapılması ve iyileşitirilmesinden, içme suyu arıtma tesislerini mevcut durumlarının belirlenmesine, taşkın ve uraklık yönetim eylem planlarını oluşturulmasına, iklim değişikliğini su kaynaklarına etkililiğini araştırılmasına, su kaynaklarını saısalaştırılmasından, referans izleme ağının oluşturulmasına, ulusal  su bilgi siteminin kurulmasına kadar birçok proje hayata geçirilmiştir.”dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak kuruluşundan bugüne kadar projelerden elde edilen çıktılar ve bu çalışmalarla elde edilen deneyimler neticesinde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi maksadıyla birçok yönetmelik tebliğ ve genelge yayınlanmış olup, halen mevzuat geliştirilmesi yönünde çalışmalarında devam ettiğini belirten Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen;

“Bakanlığımızca tüm havzalarımızda havza kurma eylem planları hazırlanmıştır. Bu sayede havzalarımızda çevresel altyapıların sürdürebileceği ve su kalitesinin iyileştirilmesi için yapılamsı gereken çalışmalar ve işler belirlenmiştir. Ülkemizin su zengini olmadığından hareketle mevcut su kaynaklarımızı verimli kullanmak ve alternatif su kaynakları bulabilmek için bütün dünyada olduğu gibi bizde çalışmalar yürütmekteyiz. İçme suyu şebekelerinde ve sulamada su kayıplarının azaltılması için gerekli mevzuat yayınlanmış olpu belediyelerde sulama birliklerinde her geçen gün gelişmeler kaydedilmektedir. 

Dünyada ve ülkemizde gündemde olan önemli bir konuda kullanılmış suların yeniden kullanılmasıdır. Bu maksatla genel müdülüğümüzcede kullanılmış suların yeniden kullanım alternatiflerinin belirlenmesi de projesi de başlatılmıştır. Öncelikli olarak su kaynaklarındaki su havzalarının canlı hayatının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, bozulmasını önlemek üzere su kaynaklarının sürdürülebilir koruma, kullanma dengesi gözetilierek, havzanın bütünün esas alan nehir havzası yönetim planlarının pazırlanması projeleri sürdürülmektedir.” bilgisi verdi.

Hatice Dursun

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın