DSP İl Başkanı Ünal; Merkez sol siyaset ihtiyacı karşılanamadı

DSP İl Başkanı Ali Ünal yazılı basın açıklaması yaparak  Türkiye’de geçilen yeni sistemin başlangıcı itibarıyla sancılı olduğuna ve yürütülmesinin de sancılı şekilde devam edeceğine işaret ederek, Zamanın ruhuna uygun, demokratik özgürlükleri, bireysel ve toplumsal refahı esas alan merkez sol bir siyaset ihtiyacının yine karşılanamadığına dikkat çekti; 

• Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçmiştir. Bu yeni sistem başlangıcı itibarıyla sancılı olmuştur ve yürütülmesi de sancılı şekilde devam edecektir.

• Hukuk askıda, basın özgürlüğü iktidar gücünün tekelinde, adalet ise muktedirin iki dudağının arasındadır.

• Dış politikada kişiliksiz bir sistem hakim kılınmıştır. Son olarak ABD’nin, bir rahibi gerekçe göstererek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliğine doğrudan müdahale girişimine karşı duruş konusundacılız kalınmış, ülkemiz, köktendinci yapıların kendi aralarındaki çatışmasına alet edilmiştir.

• Trilyon dolar seviyesine yaklaşan borç sarmalından kurtulabilme ümidi kaybolmuş, Cumhurbaşkanı’nın, bakanlıkların icraatlarına ilişkin açıkladığı 100 günlük hedefleri içerisinde üretim ekonomisi yer almamıştır!

• Hedeflenen icraatların neredeyse tamamı, harcama kalemlerinden, ranta dönük projelerden ve sözde yakındıkları beton yığınlarından oluşmaktadır.

• Açıkça anlaşılan tek bir husus vardır; uçuruma doğru giden ekonominin kurtuluşuna dair vatandaşın yastık altındaki birikimlerine göz dikilmiştir.

• Oluşan yeni parlamentoda muhalefet alternatifleri açısından bakıldığında çok ciddi bir boşlukla karşı karşıyayız. İktidar karşıtı olduğunu iddia eden partiler kendi iç çekişmeleri ile uğraşmaktan, iktidar yapısının uygulamalarına karşı yeterli ve etkili çalışma sergilemekten uzak görüntü vermektedirler.

• Ülkemiz tam anlamıyla kronikleşmiş bir kutuplaşmayla karşı karşıyadır. Toplumumuzun önemli bir kesimi ötekileşmiş ve mutsuzluk duygusu içindedir.

• Türkiye’nin ve insanlarımızın yeni bir umuda ihtiyacı vardır.

• Zamanın ruhuna uygun, demokratik özgürlükleri, bireysel ve toplumsal refahı esas alan merkez sol bir siyaset ihtiyacı yine karşılanamamıştır ve çok ciddi bir ihtiyaç olarak ortada durmaktadır. Bu ihtiyacı giderebilecek tek alternatif ve halkın umudu Demokratik Sol Parti’dir.

• Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtaracak, öncelikle hukuku üstün kılacak, demokrasiyi koşulsuz her alanda geliştirerek uygulayacak, yeniliği, üretimi, katma değeri, araştırmayı destekleyecek, ihracatımıza rekabet gücü kazandıracak, hayata geçireceği sosyal politikalarla mutlu, müreffeh ve özgür bir toplum yaratacak, demokratik sol bir siyaset ve ekonomi programını hayata geçirmek durumundayız.

• Bugünden tezi yok 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için demokratik sol seçeneği halkımızın değerlendirmesine sunacağız.

• Seçimleri kazanacağımız tüm belediyelerde uygulayacağımız demokratik sol belediyecilik, birlikte üreten, uygulayan ve hakça paylaşan şehirleri oluşturacaktır.

Ali ÜNAL

Dsp İl Bşk

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın