2017’de ilimizde 2791 bebek doğdu

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel 2018 Yılı Dünya Nüfus Günü İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçlarını açıkladı;

Dünya Nüfus Günü’nün 2018 yılı teması aile planlaması olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

Ülkemizde, canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 291 bin 55 oldu.

Ülkemizde, canlı doğan bebek sayısı, 2016 yılında 1 milyon 311 bin 895 iken 2017 yılında 1 milyon 291 bin 55 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3’ünü erkekler, %48,7’sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin %17,9’u İstanbul, %5,8’i Ankara, %5’i Şanlıurfa ve %4,1’i İzmir’de doğdu.

Burdur’da 2017 yılında canlı doğan bebek sayısı 2 791 oldu.

Antalya’da 2017 yılında canlı doğan bebek sayısı 33 427 oldu.

Isparta’da 2017 yılında canlı doğan bebek sayısı 5 303 oldu.

Ülkemizde, toplam doğurganlık hızı 2,07 çocuk oldu.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

Ülkemizde, toplam doğurganlık hızı, 2016 yılında 2,11 çocuk iken 2017 yılında 2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

Ülkemizde, doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,29 çocuk ile Şanlıurfa oldu.

Ülkemizde, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017 yılında 4,29 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,72 çocuk ile Şırnak, 3,60 çocuk ile Ağrı ve 3,39 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,31 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,45 çocuk ile Bartın, 1,46 çocuk ile Edirne ve 1,48 çocuk ile Zonguldak izledi.

Antalya’da 2017 yılında toplam doğurganlık hızı 1,82 çocuk oldu.

Isparta’da 2017 yılında  toplam doğurganlık hızı 1,76 çocuk oldu.

Burdur’da 2017 yılında toplam doğurganlık hızı 1,66 çocuk oldu.

Ülkemizde, kaba doğum hızı binde 16,1 oldu .

Ülkemizde, kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2016 yılında binde 16,5 iken 2017 yılında binde 16,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2016 yılında bin nüfus başına 16,5 doğum düşerken, 2017 yılında 16,1 doğum düştü.

Antalya’da 2017 yılında kaba doğum hızı binde 14,2 oldu .

Isparta’da 2017 yılında kaba doğum hızı binde 12,3 oldu .

Burdur’da 2017 yılında kaba doğum hızı binde 10,6 oldu .

Ülkemizde, resmi kız çocuk evlilikleri azaldı .

Ülkemizde, evlenme istatistiklerine göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2016 yılında %4,6 iken 2017 yılında bu oran %4,2’ye düştü.  Kız çocuk evlenmelerinin illere göre dağılımına bakıldığında, 2017 yılında Ağrı ilinin %16,6 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %16,1 ile Muş ve %12,3 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla %0,4 ile Tunceli, %1,1 ile Rize ve %1,4 ile Trabzon oldu.

Antalya’da 2017 yılında 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2,0 oldu .

Isparta’da 2017 yılında 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2,6 oldu .

Burdur’da 2017 yılında 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 4,2 oldu .

Ülkemizde, kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

İlk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunmakta, bu da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabilmekte.

Ülkemizde, kadınlarda 2013 yılında 24,1 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2017 yılında 24,6 oldu.

Antalya’da 2017 yılında kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 25,3 oldu .

Isparta’da 2017 yılında kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 24,4 oldu .

Burdur’da 2017 yılında kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 24,0 oldu .

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nin (MERNİS) 2001 yılında çevrim-içi (on-line) uygulamasına geçmesiyle doğum istatistikleri bu veri tabanından üretilmeye başlanmıştır. Doğum verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 5 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir. Bu haber bülteninde, 2011-2015 yıllarına ilişkin doğum istatistiklerinin 31 Mart 2017 tarihi itibariyle güncellenmiş verileri ile aynı tarih itibariyle 2016 yılı doğum istatistikleri verildi.

Hanehalkı tiplerine ilişkin bilgiler, MERNİS ve ADNKS’de yer alan bilgiler kullanılarak oluşturuldu.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın