Milletvekili Göker; Çiftçiye verilen mazotta indirime gidilsin

Milletvekili Dr. Mehmet Göker Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın cevaplaması istemiyle verdiği önergede "Tarımın geliştirilmesi için çiftçinin kullandığı mazotta indirime gidilmesi konusunda hükümetinizce yapılan bir çalışma var mıdır? " sorusunu yöneltti;

Tarım sektörünün tüm dünyada stratejik bir sektör olarak kabul edildiğini ve bunun temel nedenlerinden birinin dünyada yükselen nüfusa bağlı olarak sürekli artan gıda talebi olduğunu belirten GÖKER, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinin tarıma ciddi kaynak aktardıkları ve bu çerçevede tarım üreticilerini destekledikleri görülmektedir. Ülkemizde ise tarım kesimine yeterli kaynak ayrılmadığı açıktır. Bunun sonucunda bitkisel üretimde ve hayvancılıkta geçmişte kendine yeterliliği yüksek ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda birçok temel üründe ithalatçı konumuna gelmiştir" dedi.
Ülkemizin özellikle mazot fiyatlarında dünyanın en pahalı ülkelerinden biri konumunda olduğunu söyleyen CHP'li Vekil, "Fiyatı ortalama 4 lira 80 kuruş olan mazotun yüzde 65'inin vergi olduğu göz önünde bulundurulursa çiftçimizin sırtındaki yük tüm açıklığı ile ortaya çıkacaktır. Denizciliğin geliştirilmesi için yat sahiplerine litresi yaklaşık 1,5 liradan verilen mazotun çiftçilerimize fahiş fiyattan verilmesi en büyük problemlerden birisidir" diyerek hükümetin mazotta çalışma yapması gerektiğini söyledi.
2006 yılında çıkarılan 5488 Sayılı Tarım Kanunu'nun 21inci maddesinde tarımsal destekleme ödemelerinin milli gelir içindeki payının en az yüzde 1 olacağının hükme bağlandığını ancak çiftçiye ödenen desteklemelerin yıllık ortalama binde 5-6 lar civarında gerçekleştiğini belirten GÖKER, "AKP hükümetleri kendi çıkardıkları kanuna uymamakta ve çiftçinin hak ettiği parayı vermemektedir" diyerek Bakanlığa bazı sorular yöneltti.
CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.
Bitkisel üretimde ve hayvancılıkta geçmişte kendine yeterliliği yüksek ülkelerden biri olan Türkiye'nin, son yıllarda birçok temel üründe ithalatçı konumuna gelmesinin sebepleri nelerdir?
Tarımın geliştirilmesi için çiftçinin kullandığı mazotta indirime gidilmesi konusunda hükümetinizce yapılan bir çalışma var mıdır?
Tarımsal destekleme ödemelerinin milli gelir içindeki payının en az yüzde 1 olacağı hükme bağlanmış olmasına rağmen tarımsal destek miktarının binde 5-6 seviyesinde kalmasının sebepleri nelerdir?
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Maliye Sayın Naci Ağbal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Dr. Mehmet GÖKER
Burdur Milletvekili
Tarım sektörü tüm dünyada stratejik bir sektör olarak kabul edilmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri dünyada yükselen nüfusa bağlı olarak sürekli artan gıda talebidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinin tarıma ciddi kaynak aktardıkları ve bu çerçevede tarım üreticilerini destekledikleri görülmektedir. Ülkemizde ise tarım kesimine yeterli kaynak ayrılmadığı açıktır. Bunun sonucunda bitkisel üretimde ve hayvancılıkta geçmişte kendine yeterliliği yüksek ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda birçok temel üründe ithalatçı konumuna gelmiştir.
Ülkemiz özellikle mazot fiyatlarında dünyanın en pahalı ülkelerinden biri konumundadır. Fiyatı ortalama 4 lira 80 kuruş olan mazotun yüzde 65'inin vergi olduğu göz önünde bulundurulursa çiftçimizin sırtındaki yük tüm açıklığı ile ortaya çıkacaktır. Denizciliğin geliştirilmesi için yat sahiplerine litresi yaklaşık 1,5 liradan verilen mazotun çiftçilerimize fahiş fiyattan verilmesi en büyük problemlerden birisidir.
Bununla birlikte, 2006 yılında çıkarılan 5488 Sayılı Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesinde tarımsal destekleme ödemelerinin milli gelir içindeki payının en az yüzde 1 olacağı hükme bağlanmıştır. Ancak çiftçiye ödenen desteklemeler yıllık ortalama binde 5-6 lar civarında gerçekleşmektedir. Yani AKP hükümetleri kendi çıkardıkları kanuna uymamakta ve çiftçinin hak ettiği parayı vermemektedir.
Bu bilgiler ışığında;
Bitkisel üretimde ve hayvancılıkta geçmişte kendine yeterliliği yüksek ülkelerden biri olan Türkiye'nin, son yıllarda birçok temel üründe ithalatçı konumuna gelmesinin sebepleri nelerdir?
Tarımın geliştirilmesi için çiftçinin kullandığı mazotta indirime gidilmesi konusunda hükümetinizce yapılan bir çalışma var mıdır?
Tarımsal destekleme ödemelerinin milli gelir içindeki payının en az yüzde 1 olacağı hükme bağlanmış olmasına rağmen tarımsal destek miktarının binde 5-6 seviyesinde kalmasının sebepleri nelerdir?

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın