Hasan TÜRKEL

Hasan TÜRKEL

Web sitesi adresi: http://www.burdurgazetesi.com

Hırsızlığı onaylayan din var mı?

Çocukların ihtiyacı her şeyden önce sevgi

Osmanlı tarihinde; devleti milleti soyarak, sarayı kıskandıracak kadar büyük servetler edinen ve daha sonra öldürülüp malları müsadere edilen pek çok sadrazam ve vezir var!
Yolsuzluk, zimmet, rüşvet, devlete karşı suç işleme, casusluk, emirlere itaat etmeme vb. gibi gerekçelerle cezalandırılan devlet erkânının, geride bıraktığı mallara ceza veya tedbir olarak devlet veya hükümet adına el konmasına Osmanlı'da 'müsadere' denirdi.

Her şeyde kötü, her şeyde geri miyiz?

Yalnız biz miyiz bölgede, dünyada geri olan, yalnız bizim halkımız mı yalanla, dolanla uyutulup aldatılan?

Değil tabi öyle değil!

İnsanlar'da doğadaki diğer canlılar gibi yaşama içgüdüsü ile yüklüdürler. Yaşama içgüdüsü, genetiksel olarak irademiz dışında bizi kontrol altında tutar.
Yaşama dürtüsü, içgüdüsel olarak bizi kontrol ediyorsa, insanlar niye canlarına kıyar?
Ruh sağlıklarını yitirdikleri için!

Burdur Gazeteciliğinin tanığı, yaşayan tarihçesi, Usta Gazeteci Muharrem Tuncel’i kaybettik.

Gazetecilik, yazarlık, şairlik insana, yaşama, olaylara dünyaya dair kafa yormak gerektiren işler zor işlerdir.

Türkiye dışardan saman, buğday, nohut, sarmısak, et, damızlık düve, sığır ve daha pek çok tarımsal, hayvansal ürünler ithal ederken bu ülkenin Gıda tarım bakanlığı, il, ilçe müdürlükleri acaba ne iş yapar ne yapmaktadır?

“Batı bizim büyümemizi istemiyor! 

ABD; AKP Genel Başkanı Erdoğan'la hesaplaşması üzerinden, Türkiye ekonomisine zarar verecek!
Tersinden söylersek, Türkiye ekonomisine keseceği faturalarla, yaratacağı kaosla, Erdoğan'ı iktidardan düşürmeye çalışacak.

No Internet Connection