Tarihe göre süzülmüş ögeler: Pazartesi, 01 Temmuz 2019 - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber
Pazartesi, 01 Temmuz 2019 15:38

02 Temmuz 2019 - Salı - Burdur Gazetesi

02 Temmuz 2019 - Salı - Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv

MAKÜ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, ilk defa katıldıkları Tübitak 2242- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında birinci ve ikinci olarak önemli bir başarıya imza attılar.

 

İki projenin de akademik danışmanlığını yapan Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Hakan Işık, öğrencilerinin yapay zekâ kullanarak hazırlamış olduğu projelerle Afyon, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Konya illerini kapsayan Konya Bölge Proje yarışmasında derece almalarından gurur duyduğunu ifade etti. Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK, birinci olan projenin sanayi danışmanlığını yapan ilimizdeki Fatih Mermer’e teşekkür ettiğini ve Burdur’da üniversite-sanayi işbirliğini artırmak istediklerini belirtti.

Bölge yarışmasında birinci olan Emre Aslan ve Hasan Deniz, projelerini yapay zekâ alanındaki derin öğrenme (deep learning) ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak hazırladıklarını, akademik danışmanları eşliğinde uzun geliştirme ve deneme süreci sonucunda yüksek performans değerleri elde ettiklerini ifade ettiler. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde 11-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2019’da üniversitemizi ve Konya Bölgesini en iyi şekilde temsil edeceklerini ve Türkiye birincisi olacaklarına inandıklarını söylediler. Aynı yarışmada Burdur’un tarihi ve turistik yerlerini mobil uygulama üzerindeki haritadan seçerek yapay zeka ile en kısa sürede ve mesafede gezilmesini sağlayıp, konaklama ve yeme içme yerleri hakkında bilgi vererek gösteren uygulamayı geliştiren Rifai Kuçi ise ikinci olmasının kendisini mutlu ettiğini ve ileride daha büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi. Ayrıca, geliştirdiği yapay zeka destekli mobil uygulamanın engelli bireyler için ilave özelliklere sahip olduğunu ve uygulamayı PlayStore’a yükleyerek Burdur’un tanınırlığı ve turizmine katkı sağlamak istediğini belirtti.

Yayınlandığı Kategori Manşet

“Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu, Konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarının, genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve il temsilcilerinin katılımıyla 24 Haziran 2019 günü Ankara’da toplanması hususunda açıklama yapıldı;

 İstişare toplantısında ülkeyi kamuoyunu yakından ilgilendiren konular ile kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020-2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği, 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak olan 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ele alındı. 

Bu çerçevede Konfederasyonun görüşlerini içeren Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi yayınlandı;

1. Bu yıl 27. yaşını kutlayan Türkiye Kamu-Sen, sahip olduğu ilkeleri, tavizsiz bir biçimde koruduğu çizgisi, kararlı mücadelesi ve sendikal harekete sunduğu katkıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk memur sendikacılığının öncüsü olmayı sürdürecektir. Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu olarak kuruluşundan bugüne kadar, camiamız içinde yer almış, üye olmuş, destek vermiş; işyeri temsilcilerinden şube başkanlarına, ilçe ve il temsilcilerinden genel merkez yöneticileri ve genel başkanlarına kadar herkese teşekkür ediyor, kuruluşumuzda belirlediğimiz ilkelerimizden ve hedefimizden sapmadan ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılık anlayışımızı sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. 

2.Büyük mücadeleler vererek ve tarifsiz bedeller ödeyerek yaşadığımız bu topraklarda bugün yeni bir saldırı dalgası ile daha karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Yurdumuz, içeriden ve dışarıdan çepeçevre kuşatılmak istenmektedir. Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu olarak Türk milletinin sahip olduğu adalet, sevgi ve hoşgörü ile bölgesinde birlik ve beraberliği yeniden tesis ederek bu topraklardaki hâkimiyetini ilelebet sürdüreceğine olan sarsılmaz inancımızı yineliyor, askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, onları katleden terör örgütlerini ve bunlara destek olan iç ve dış tüm güçleri lanetliyoruz. Bu vesile ile bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. 

3. 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacaktır. Türkiye Kamu-Sen, 415 bin üyesinden aldığı güçle, sorumluluğunun bilinci içinde, kamu görevlilerinin geçmiş dönem kayıpları, enflasyondan kaynaklı zararlar, ekonomik gelişmeler ve aylık zorunlu harcama tutarlarındaki değişimi de dikkate alarak belirlediği gerçekçi taleplerle, 4688 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak toplu sözleşme görüşmelerindeki yerini alacak ve kamu görevlilerinin ve emeklilerin haklarını sonuna kadar, kararlılıkla savunacaktır.

4. Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu olarak bu yıl gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerinde önceki yıllarda gördüğümüz; kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklarla sürecin yürütülmesi, kazanılmış hakların geriye götürülmesi, bağıtlanmış toplu sözleşme hükümlerinin kamu görevlileri aleyhine olacak şekilde değiştirilmesi, toplu pazarlıkların zamanından önce bitirilerek kamu görevlileri ve emeklilerin sorunlarının tartışılmasının engellenmesi gibi olumsuzlukların yaşanmamasını umut ediyor, yetkili sendika ve konfederasyonlar ile Kamu İşveren Heyeti’ni toplu sözleşme görüşmelerinin ciddiyetine ve önemine yakışır şekilde davranmaya davet ediyoruz. 

5. 23 Ağustos 2015 tarihinde imzalanan kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına ilişkin haklarının düzenlendiği toplu sözleşme hükümlerinden hâlâ uygulanmayan maddelerin uygulamasında sorunlar bulunan maddelerin tartışılmadan Kamu İşveren Heyeti tarafından kabul edilip, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilerek hayata geçirilmesi öncelikli talebimizdir. 

6. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade etmiştir. Ancak aradan geçen bir yıllık süreye rağmen verilen sözlerin tutulmadığını üzülerek görmekteyiz. Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu, ek gösterge sorununun yalnızca belli unvanlarla sınırlı olmadığı, bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda ısrarlı ve kararlıdır. 

7.Mevcut mevzuatımıza göre ek göstergesi 3600’ün altında olan kamu görevlilerinin emekliliklerinde hak kazanacakları özel hizmeti tutarı son derece düşük tanımlandığı için bütün kamu görevlilerimiz 3600 ek gösterge talep etmektedir.  Ek gösterge uygulamasından kaynaklı bu adaletsizliğin giderilmesi ve ek göstergesi 3600’ün altında olan kamu görevlilerinin emekli maaşlarına yansıtılacak tazminat oranlarının makul ölçülere çekilmesi, kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge rakamı talep etmesinin de önüne geçecektir. 

8. Kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki uçurumu kapatmak, özellikle emekli kamu görevlilerini yoksulluk sınırında yaşamaktan kurtarmak amacıyla, memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, sosyal denge sözleşmesi gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, bu yolla her çalışanın eline geçen ücret ile orantılı emekli maaşı almasının sağlanması gerekmektedir. 

9.Kamu görevlilerinin atanmalarında, görevde yükselmelerinde, tayin ve terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilkelerinden vazgeçilmemesi; hak eden memurun hak ettiği göreve gelmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma barışının, birlik, dayanışma ve verimlilik artışının sağlanması için en temel gerekliliktir. Kamu görevlilerinin yandaş, yandaş olmayan, bizden, bizden olmayan gibi ifadelerle ayrıştırılmasının, kadrolaşmanın, adam kayırmanın, haksızlığın, hukuksuzluğun son bulmasının; kamuda bir takım siyasi çevrelere yakın olmanın, çalışanın eğitim düzeyi, performansı ve kişiliğinin önüne geçmesinin önlenmesinin; kamu kurum ve kuruluşlarının idarelerinin tarafsızlığının sağlanmasının; adil bir sınav ve atama sistemi ile çağdaş bir yönetim anlayışının oluşturulmasından geçtiği bilinmeli, özellikle yönetici atamalarında yazılı sınava dayalı adil, şeffaf ve tarafsız bir sistem oluşturulmalı, kamuya personel alımlarında mutlak surette yazılı sınava itibar edilmeli, subjektif değerlendirmelere açık sözlü sınav uygulamasından bir an önce vazgeçilmelidir.

10. Kamu çalışanlarının adil bir temsil ile gerçek anlamda toplu sözleşme ve grev haklarını kullanmalarını ve siyasete katılmalarını sağlayacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. 

11. Kamuda iş güvencesini zayıflatan, her türlü baskı ve istismara açık bir yapı arz eden  güvencesiz istihdam modelinin kaldırılarak bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sağlanmalı, kamu kuruluşlarında memur işi yapan işçiler de aynı çerçevede kadroya geçirilerek kamu istihdam yapısı güvenceli bir şekilde düzenlenmelidir. 

12. Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel bir defaya mahsus olmak üzere Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmeli, bu yolla kamu görevlilerimiz arasında oluşan adaletsizlikler giderilmeli, herkesin eğitim seviyesinin gerektirdiği kadro derecesine yükselmesi sağlanmalıdır.

13. Son ekonomik gelişmeler çerçevesinde  gelir dağılımının memurlar aleyhine bozulduğu görülmektedir. Alım gücünde yaşanan erime göz önünde bulundurulduğunda kamu görevlileri ve emeklilerin yaşadığı hak kayıplarının karşılanması, kendisi ve ailesinin insanca yaşamasına yetecek düzeyde bir gelire kavuşması amacıyla maaşlara hem oransal hem seyyanen artış yapılmalı, her yıl yapılacak artışlara ilave %3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı verilmelidir.      

14. Vergi dilimleri nedeniyle kamu görevlileri üzerinde oluşan vergi yükünün hafifletilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.  

15. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte bakanlık yapılanmalarında köklü değişikliklere gidilmiştir. Böylesine köklü değişiklikler gerçekleştirilirken konunun muhatabı olan kamu görevlileri temsilcilerinin görüşüne baş vurulmamış olması büyük bir eksikliktir. 

16. Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu kamu görevlilerimizin özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek gösterge, ek ders, döner sermaye, harcırah, tazminat, sosyal yardım, sosyal yardımların emeklilikte de ödenmesi, aile bütünlüğünün korunması, kadın istihdamının geliştirilmesi, kreş ve gündüz bakımevleri açılması, zorunlu rotasyon, sicil ve disiplin uygulamaları, görevde yükselme, atama ve yer değiştirme, yardımcı hizmetliler, hizmet kollarına ilişkin hususlar gibi personelin ekonomik durumunu, verimliliğini ve etkinliğini doğrudan etkileyen konulardaki sorunların çözümü için Kamu İşveren Heyetinden samimi girişimler beklemektedir.  

17. Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu olarak kamu çalışanları adına, daha adil bir gelir dağılımı sağlanması ve ekonomik gelişmelerin kamu görevlileri ve emekliler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli artışın yapılmasını kamu görevlilerinin milli gelirden hak ettiği payı almasını istiyoruz.  

18. Siyasi iktidarı, ekonomik gerçekler, toplumun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda karar almaya davet ediyoruz. Bu davetimizin yetkililer nezdinde karşılık bulmaması, 2019 yılı toplu sözleşme sürecinin de geçmiş yıllarda olduğu gibi tek taraflı bir dayatmaya ve kapalı kapılar ardında yapılan gizli pazarlıklara dönüşmesi durumunda, yetkili sendikalar başta olmak üzere bu duruma çanak tutan herkesin kamu görevlileri ve kamuoyu vicdanında mahkûm olacağı bilinmelidir. 

19. Aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan geniş bir kesimin gelecek iki yılını şekillendirecek bu toplu sözleşme görüşmelerinde, ortaya çıkacak her türlü hak kaybının, yaşanacak her türlü mağduriyetin vebali, 4688 sayılı Kanun uyarınca toplu sözleşme görüşmelerini yürütme, toplu sözleşme imzalama veya Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne gitme hakkını elinde bulunduran sendika ve konfederasyonun omuzlarında olacaktır. 

20. Bu süreç boyunca Konfederasyonumuz 415 bin üyesinin verdiği yetki ve 4688 sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden kamu görevlilerinin haklarının ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için toplu sözleşme masasındaki yerini alacak, süreç içinde kamu görevlileri aleyhine gelişecek her karara müdahil olacak; kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz için atılacak her türlü olumlu adım nezdimizde anında karşılık bulup desteklenecektir.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Altın kemerli Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ve Büyükler Avrupa Şampiyonu Ahmet Gülhan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde Yüksek Lisansını tamamlayarak Bilim Uzmanı unvanı almanın sevincini yaşadılar.

Başarılı güreşçilerin mezuniyetlerinin ardından Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’a teşekkür ziyaretinde bulundukları açıklandı;

Ziyarette, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gül, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Şahan, MAKÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç ve Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şahin de yer aldı.

Ziyaret Rektör Korkmaz’ın mezun öğrencilere biniş giydirmesiyle sona erdi.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Başkan Ercengiz;
Amacımız iyi niyetle hizmet etmek
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Uzay Çatı altında, açık pazar yeri esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda gündeme dair gelişmeleri değerlendiren Başkan Ercengiz, 31 Mart seçimlerinde esnafların kendisine ve ekip arkadaşlarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
Başkan Ercengiz, Bedesten çarşı dükkanları ve El Sanatları Merkezi ilgili konuya da değinerek "Bedesten Çarşısı ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. İhalemizi yaptık. Önümüzdeki günlerde inşata başlanacak ve tüm sorunları giderilmiş Bedesten Çarşısı aynen otogarda yaptığımız gibi büyük br ciddiyetle ve titizlikle tamamlanıp, Bedesten Çarşısı esnafının ve Burdur halkımızın hizmetine sunulacaktır. El Sanatları Merkezi'miz kısa bir süre içerisinde hayata geçiyor. Biz seçim döneminde verdiğimiz sözlerin arkasında duracağımızı söylemiştik. TOKİ'de yıkımlar başladı. TOKİ'de 700'ün üzerinde konut yapılacak. Önümüzdeki günlerde de bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından verdirilen sözlerin takipçisi olacağımızı, Burdur Gölü'ne getirilecek suyun bir an evvel getirilmesi gerektiğinin takpçisi olacağımızı sizlerin huzurunda bir kere daha hatırlatmak istiyorum." bilgisi verdi.
Günümüzde yaşanan ekonomik darlamdan dolayı esnafların yaşadığı sıkıntıları ele alan Başkan Ercengiz, kentin turizm konusunda gelişmesi ve payını daha da artırabilmesi için önümüzdeki günlerde çalıştay yapacağını ve bu konuda bütün paydaşların desteğini beklediğini söyledi.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Aşağı Pazar esnafıyla kahvaltıda buluşarak;
" 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde şahsıma ve ekip arkadaşlarımıza verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşkkür etmek istiyorum. Sizler bize inandınız ve bir dönem daha Burdur'a hizmet etme şansını bizlere verdiniz. Amacımız iyi niyetle bu kente hizmet etmek. Kaynakları doğru kullanmak ve bu kaynakları da eşit ve adaletli bir biçimde yurttaşımıza ulaştırmak. Bizim hedefimizde,derdimizde budur. Gece gündüz çalışmamızın asıl amacıda budur. Biz 31 Mart akşaı meydanda yaptığımız kısa konuşmada şunu söylemiştik. Bugüne kadar olup bitenler burada kaldı. Yarın sabahtan itibaren bu kente çalışma zamanı demiştik. 90 gündür bu sözümüzün arkasında duruşoruz. Bunu da göstermeye çalışıyoruz. Tabi ki biz bu kente çalışırken tüm paydaşların siyasi ünvanı ne olursa olsun aslı hedefinin bu kente hizmet etmek olduğunu unutmamasını kendilerinden rica ediyoruz. Seçim bitti. Vatandaşımız, Burdur halkımız tercihini bizde yana kullandı. Artık 2014 yılında çıkardığımız parti rozetimizi daha heniz yakamıza takmadan, takmayacağımızı da söyleyerek bu kente hizmet etmeye devam ediyoruz. Seçim döneminde bazı şeyler söylenmiş olabilir. Biz buna imtina ettik. Ağzımızdan kötü söz söylememeye özen gösterdik. Söylenenleri de bir kenarıya bıraktık dedik. Bugün itibariyle bu kentin eksiklerini hemen hemen şu anda bilmeyen hiçbir dostumuz arkadışımız yok. Hepimiz biliyoruz.
Önemli olan eksikliklerin üzerine gitmek
Bu kentin geleceği için kol kola girmeliyiz. Siyasi hesaplaşmaları sandığa bırakacağız. Sandıkta göreceğiz bunların hesabını. Bu hesabı da vatandaşın takdirine bırakıp, saygı duyacağız. Biz 5 yıllık çalışma sürecimiz içerisinde kimsenin siyasi tercihini, kimsenin siyasi farklılığını ötekileştirmeden her yurttaşımıza eşit hizmet edebilmek için davranışlarımızı bu yönde kurguladık ve ardından 23 Haziran'da İstanbul'da yenilenen seçimlerin sloganı haline gelen 'her şey güzel olacak'ı aslında hayatımızın her anına yaydık. Her şey güzel olsun neden olmasın? Düşman değiliz birbirimize. Yanlış yapılabilir, hatalar yapılabilir. Bunları düzeltmek, bunlardan dönmek bir erdemliliktir. Hatada ısrarcı olmamak lazım. Bakın bugün arıtma tesisi için Avrupa Yatırım Bankası'na attığımız imzanın 3. yılını geride bıraktık. 13 Haziran 2016 yılına arıtma tesisinin Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınacak kredisi için imzamızı atıp, gelmiştik. Aradan 3 yıl geçti. Malesef Burdur'un arıtma tesisi henüz ihale bile edilmedi. Bir içme suyu problemimiz vardı. Ben yaptım sen yaptın kim yaparsa yapsın neticede bu yapılan memlekete dedik. Yapanı takdir ettik. Yapana teşekkür ettik ve bugün 21 Haziran'da arıtma yumuşatma tesisinin içme suyuyla ilgili ihalesi yapıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte içme suyumuzla ilgili arıtma yumuşatma tesisimizi de kazanıp Burdur'umuza nitelikli içme suyunu çeşmelerden akar hale getireceğiz." dedi.
Esnaf ekonomik sıkıntı yaşıyor
Turizm konusunda kentimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunda gereken payı alacağını belirten Başkan Ercengiz;
"Ekonominin daraldığı bugünlerde görüyoruz ki esnaf dertle, sıkıntılı. Nereye gitsek herkesin sıkıntıs ı var. Herkes bir şekilde krediyle umuda bağladığı bir çalışma sistemiyle kendi ticaretini sürdürme çabasında. Gelin birlik olalım. Bakın özellikle son dönemde ülkemizde alternatif turizm seçenekleri içerisinde yer alan bizimde bölgemizi etkileyen birtakım turizm adına gelişmeler oldu. Bunlardan yararlanalım. Hemen dibimizde bir hikaye yazıldı, Kuyucak Köyü'ne. Geçen yıl 500 bini geçen turist sayısı bu yıl 1 milyonu geçmesi bekleniyor lavanta turizmi açısından. Akçaköy'de ve gölün karşısında Lisina için yapılan turizm hareketliliğinden esnafımızında yararlanmasını istiyoruz. Cumartesi ve pazar günü özellikle kentimize çok yoğun girişler var. Lütfen bunu esnaf arkadaşlarımız takip etsin ve hizmet üretimi konusunda belli bir standartı yakalayıp, kentimize gelen yerli yabancı turiste hizmet edelim ve bunun karşılığında da para kazanalım. Çok basit şeylerden büyük turizm hikayeleri yazılıyor. Biz bunun gerisinde kalmayalım. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir çalıştay yapmayı planlıyorum. Paydaşlar olarak esnaf odalarını, tüccar ve sanayici arkadaşlarımızı, iş adamlarımız ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirip Burdur'un alternatif yol güzergahlarından nasıl bir fayda sağlayabileceğini masaya yatıralım istiyorum. Bu yıl belki kenarından geçip gidiyor ama gelecek sene bu iş içerisinde olmayı çok istiyorum. Çünkü Burdur'un kendi öz kaynakları belli. Bu kaynakları büyütmek lazım. Her gün yaptığımız iş ay sonundaki cirodan belli. İşi büyütmemiz lazım. Bu konuda da sizden destek istiyoruz.
Kimsenin 5 kuruşunda gözümüz yok
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimize bir mektup yazmıştım. Burdur Belediye Başkanı sıfatıyla yazdım. Herhangi bir parti logosu ve Burdur Belediyesi'nin logosunu kullanmadan bizzat kendi ismimle yazdığım bu mektubun tüm giderlerini de kendi cebimden karşıladım. Bununda bilinmesini istiyorum. Seçim zamanı uçaklarla, konvoylarla devletin arabalarıyla propagandaya gelen Sayın Bakanlarımız bizim yazdığımız bir mektubu, bakanlarımızın ilimizdeki siyasi temsilcileri bize çok görmüşler ki bunu belediyenin bütçesinden yaptığımızı zannederek hakkımda suç duyurusunda bulunmuşla. Biz bununla ilgili gerekli belgeleri ilgili makamlara teslim edeceğiz. Bu konuda gönlümüz rahat. Kimsenin 5 kuruşunda gözümüz yoktur. Göreve geldiğimizde taşeronla çöpü toplanan bu memleketin çöp kamyonları artkı kendisinin olup, her yıl en az 6 milyon katma değer yaratırken Burdur Belediye Başkanın yazdığı mektuba takılmak bence son derece acizliktir. Bunu da yüce Burdur halkının takdirine bırakıyorum." değerlendirmesi yaptı.
Hatice Dursun

Yayınlandığı Kategori Manşet
Pazartesi, 01 Temmuz 2019 15:06

Suriyelilerin kaldığı evde yangın

Suriyelelerin kaldığı evde yangın
Suriyelelerin kaldığı evde çıkan yangında 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Konak Mahallesi'ndeYurt Sokak'ta Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Konak Mahallesi Yurt Sokak 4 numarada, Suriyeli mülteci bir ailenin yaşadığı bir evde 2 çocuğun oyun oynadıkları esnasında yorganın tutuşmasıyla yangın başladı. Kısa bir sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. Kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri olay mahaline ulaşarak yangını kontrol altına aldılar. Aynı esnada itfaye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri ortaklaşa bir çalışmayla yangın esnasında dumandan etkilenen 2 çocuğu kurtararak 112 aracına aldılar. Dumandan etkilendiği belirlenen çocuklar sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına aldılar.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkma sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yayınlandığı Kategori Manşet
Pazartesi, 01 Temmuz 2019 14:39

Köy-Koop yeni yönetim kurulu seçildi

Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooparatifler Birliği, Köy-Koop Olağan Seçimli Genel Kurul’u Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, 245 ortak kooparatiften 78 üst birlik temsilcisi katıldı. Köy-Koop Burdur Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul’da; Divan Başkanı Eray Çiçek, Divan Başkan Yardımcısı İsmail Korkmaz ve Katip Üyeler ise Hulisi Özbakan ile Mustafa Ali Taş oldu.

Yayınlandığı Kategori Manşet
No Internet Connection