Tarihe göre süzülmüş ögeler: Perşembe, 20 Haziran 2019 - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber

2017 yılında yapımına başlanan Salda Göleti için, yargı durdurma kararı verdi ama, Salda Göleti’nin yapımı çoktan bitme aşamasına getirildi;

 

Konuyu yargıya taşıyan Antalya Barosu’na kayıtlı Avukat Tuncay Koç gazetemize yaptığı açıklamada;

2017 yılında Salda Göleti’nin yapımı gündeme geldiğinde, Burdur’da yaşayan Sedat Tenekeci, Şahin Türkel ve Hasan Türkel’in istekleri ve Doğa Derneğinin katkılarıyla, Isparta İdare Mahkemesinde dava açarak;

 “sulak alan bölgesinde yer alıp Salda Gölü’nü besleyen derenin önünü keseceği, bölgede yaşayıp türlerinin korunması gereken kuşlara zarar vereceği” gerekçeleriyle Salda Göleti’nin yapımının durdurulmasını” talep ettiğini söyledi

Açıklamasında; Yargı süreci devam ederken, Salda Göleti yapımının başlayıp sürdüğüne dikkat çeken Avukat Tuncay Koç;  Isparta İdare Mahkemesi bu başvuru üzerine, 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturdu. Heyet, Salda Göleti’nin yapılacağı alanda yaptığı keşif sonrası, göletin yapılmasında sakınca bulunmadığı tesbitini ortaya koydu. Bu rapor üzerine, Isparta İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti.

Konuyu Danıştay’a taşıdık. Danıştay,  Salda Göleti’nin Salda Gölü Sulak alanı içinde olduğu tesbiti ile talebimizi haklı bulup, dosyayı yeniden görüşülmek üzere Isparta İdare Mahkemesi’ne sevk etti. Isparta İdare Mahkemesi’nce oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti “Salda Göleti’nin sulak alan bölgesinde bulunduğu, göletin yapımıyla, Salda Gölü’nü besleyen derenin önünün kesileceği gerekçelerini içeren bir raporu, Isparta idare Mahkemesi’ne sundu. Rapor doğrultusunda Isparta İdare Mahkemesi,  Salda Göleti’nin yapımında yürütmenin durdurulması kararını verdi. Ancak bu yargı süreci esnasında, Salda Göleti’nin yapımı sürdü, bitme aşamasına getirildi.  Haklı talebimizle yargı bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verse de artık çok geç kalındı.” Dedi. 

Oda tv’de konuya ilişkin Yusuf Yavuz imzası ile  haber yer aldı;

Mahkeme karar verdi ama artık her şey için çok geç

“Türkiye haritasındaki çukur alanları betondan göletlerle dolduran DSİ’nin neden olduğu kayıpların faturasını kim ödeyecek?

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’nün su toplama havzasında DSİ tarafından inşa edilen Kayadibi Göleti’ni mahkeme iptal etti. Proje için Burdur Valiliği tarafından verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali için yöreden vatandaşların açtığı davayı gören Isparta İdare Mahkemesi, Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararında hukuka uyarlık görülmediğine hükmederek projeyi iptal etti. Davacıların avukatı Tuncay Koç, açtıkları davanın önce reddedildiğini ancak temyize götürmelerinin ardından Danıştay’ın red kararını bozduğunu belirterek, “Tekrar yapılan keşifte bilirkişi heyeti göletin Salda Gölüne ve önemli bir kuş alanı olan bölgeye zarar vereceğini saptadı. Bu raporu esas alan mahkeme de projeyi iptal etti. Ancak, dava için ikinci kez keşfe gittiğimizde gölet çoktan bitmişti ve içinde su yoktu. Bu da DSİ’nin müsrif projelerinden biri” diye konuştu.

Son zamanlarda kıyısında millet bahçesi yapılması projesiyle gündeme gelen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölünün etkileme alanında inşa edilen Kayadibi Göleti projesini mahkeme iptal etti. Ancak iki yıl önce yöreden vatandaşların açtığı dava önce reddedilmiş, yerel mahkemenin red kararının Danıştay tarafından bozulmasıyla proje alanında yeniden bilirkişi incelemesi yapılmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: ‘SALDA GÖLÜNDE ENDEMİK TÜRLER YAŞIYOR’

DSİ tarafından inşa edilen proje alanındaki incelemesinin ardından hazırladığı raporu 23 Ocak 2019’da tamamlayan bilirkişi heyeti, dava konusu göletin inşaatının tamamlandığına dikkat çekti. Gölette biriken su miktarının az olmasından dolayı, mansap kısmına su verilmediğine dikkati çeken bilirkişi heyetinin raporunda, Kayadibi Göletinin Salda Gölünün su seviyesinde azalmaya neden olacağının da altı çizildi. Göletin inşa edildiği alanın korunan alan sınırlarında olduğuna da değinilen raporda ayrıca ‘aphanius splendens’ adlı yosun balığı, ‘pseudophoxinus burduricus’ adlı yağ (çiçek) balığı, ‘cyprinus carpio’ adlı ot balığı ve ‘oxynoemacheilus’ adlı sürüngen damalı yılan balığı gibi endemik türlerin Salda Gölü’nde yaşadığı kaydedildi.

MAHKEME: ‘GÖLET PROJESİ SALDA’NIN SU SEVİYESİNİ AZALTACAK’

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda işaret edilen eksiklikleri ve uyarıları dikkate alan Isparta İdare Mahkemesi’nin projeyle ilgili iptal kararında Salda Gölünde endemik balık türlerinin yaşadığının altı çizilerek Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’nün havzasında yer aldığı belirtildi. Göletin, Salda Gölünün su seviyesinin azalmasına neden olacağına değinilen Mahkeme kararında, ayrıca dava konusu alanların uluslar arası önemde olan “Önemli Kuş Alanı” içerisinde kaldığı vurgulandı. Kayadibi Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararında hukuka uyarlık görülmediğine hükmeden Mahkeme, kararı iptal etti.

DAVALI İDARE ‘SİT ALANI PROJEDEN ÇIKARILDI, ÇED’E GEREK YOK’ DEDİ

DSİ’nin tüm uyarılara karşın inşa ettiği gölet projesine ÇED Gerekli Değildir kararı vererek kuraklık riski altındaki Salda Gölü’nün tehlikeye atılmasına neden olan Burdur Valiliği ise mahkemeye sunduğu savunmasında projenin sit alanında kalan kısmının çıkarıldığını belirterek ÇED’e gerek olmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

MAHKEME, GÖLET İNŞAATI BİTTİKTEN SONRA İPTAL KARARI VERDİ

Mahkemenin iptal ettiği projeyle ilgili davayı açan Antalya Barosu avukatlarından Tuncay Koç, “Salda Gölü’nün besleme alanında inşa edilen Kayadibi Göleti ve gölet yapımı için açılacak taş ocağına karşı dava açmıştık. Davamız Isparta İdare Mahkemesi’nce önde reddedildi. Ancak red kararını temyizimiz üzerine Danıştay 14. Dairesi, Salda Gölü’nün önemli bir sulak alan olduğuna ve konunun sulak alanlar yönetmeliğine göre yeniden incelenmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine proje sahasında yeniden yapılan keşifte bilirkişi heyeti göletin Salda Gölü’ne ve önemli kuş alanı olan bölgeye zarar vereceğini saptadı. Bu raporu esas alan mahkeme de projeyi iptal etti. Ancak, dava için ikinci kez keşfe gittiğimizde gölet çoktan bitmişti ve içinde su yoktu. Bu da DSİ’nin müsrif projelerinden biri” diye konuştu. 

‘SALDA GÖLÜ GEREKSİZ GÖLET PROJELERİYLE YORULUYOR’

Salda Gölü’nün gereksiz gölet projeleriyle yorularak su kaynaklarından beslenmesinin engellendiğine işaret eden avukat Tuncay Koç, “Türkiye’nin bu en derin gölüne böyle hoyratça projeler yapılmamalı. Önemli bir kuş alanı ve ayrıca 1. derece SİT bölgesi. Endemik balık türleri de mevcut. Bunların hiç biri dikkate alınmadan bölgede eski Bakan Veysel Eroğlu’nun gölet projelerinden biri uygulandı. Yazıktır” dedi.

HUKUKSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN GÖLET YIKILACAK MI?

Türkiye’nin dört bir yanında yeterli fizibilite çalışması yapılmadan ve bilimsel kıstaslar yerine getirilmeden DSİ eliyle inşa edilen göletler özellikle Göller Bölgesi’ndeki doğal göllerin su kaybına yol açarak kuruma sürecini hızlandırıyor. Akşehir ve Eber Gölleri kururken, Burdur Gölü ise gölü besleyen dere ve çaylar üzerine inşa edilen göletler yüzünden kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğirdir Gölü de geçtiğimiz yıl önemli ölçüde su kaybı yaşayan göllerden biri. Ancak buna rağmen DSİ gölet inşa etmekten vazgeçmiyor. Mahkemenin hukuksuz bularak iptal ettiği Kayadibi Göleti de DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nün hatalı projelerinden biri.

KAZANILAN DAVANIN PRATİKTE BİR ANLAMI KALMADI

Mahkemenin iptal ettiği Kayadibi Göletinin inşaatı tamamlandığı için yıkılmasının söz konusu olmayacağını ancak projenin ÇED’siz duruma düştüğünü belirten avukat Tuncay Koç, hiçbir planlama olmadan hassas alanlara böyle projelerin yapılmaması gerektiğini söylüyor. “Davayı kazansak da sonuç değişmedi” diyen Koç, “Açtığımız davanın ekolojik anlamı yüksek ama pratikte bir anlamı kalmadı” ifadelerini kullandı.

MAHKEME İPTAL ETTİ, DSİ İSE GEÇİCİ KABUL ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR

Öte yandan mahkemenin iptal ettiği proje için geçtiğimiz hafta Kayadibi Göleti’nin geçici çalışmaları yapıldı. DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürü Halil Akar’ın başkanlığındaki komisyonca yürütülen çalışmalar, sosyal medya hesabından duyuruldu.

Hasan Türkel

Yayınlandığı Kategori Manşet
Perşembe, 20 Haziran 2019 15:53

21 Haziran 2019 - Cuma - Burdur Gazetesi

21 Haziran 2019 - Cuma - Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv
Perşembe, 20 Haziran 2019 15:53

Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum

Valilik tarafından uyuşturucu bataklığına saplanmış gençlerin tedavi edilerek yeniden topluma kazandırılması amacıyla “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi başlatıldığı yapılan açıklama ile duyurularak, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan/kullanan şahıslara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi;

Günümüzde gençliğimizi hedef alan en büyük tehdit olarak karşımıza çıkan ve toplumda telafisi güç hasarlara neden olan uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, ülkemizde ve dünyada son yıllarda en önemli halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılacak müdahaleler büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda Valiliğimiz tarafından uyuşturucu bataklığına saplanmış gençlerimizin tedavi edilerek yeniden topluma kazandırılması amacıyla “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi başlatılmıştır. 

Uyuşturucu ile mücadele konusu; arzıyla mücadele, önleme/eğitim ve tedavi/rehabilitasyon başlıklarında etkin, eş zamanlı ve topyekûn mücadeleyi gerektiren önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 

Bu doğrultuda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından İlimiz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan/kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız, kapsamlı bir şekilde devam etmektedir.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda;

01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında Toplam 98 olay meydana gelmiş, bu olaylarda 180 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen olaylarda 25.236 gram esrar, 71,15 gram eroin, 215 adet sentetik ecza, 6 adet ecstasy, 4,55 gr metamfetamin, 11 adet captagon ve 365 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. 

01.01.2019 - 19.06.2019 tarihleri arasında toplam 74 olay meydana gelmiş, bu olaylarda 133 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen olaylarda 61,31 gram esrar, 24,57 gram skunk, 112,62 gram eroin, 3,38 gram kenevir tohumu, 155 adet sentetik ecza, 73 adet ecstasy, 8,34 gram metamfetamin ve 33 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. 

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda;

01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında; toplam 33 olay meydana gelmiş, bu olaylarda 73 şüpheli hakkında işlem yapılmış, meydana gelen olaylarda; 51,332 gram esrar, 4 gram eroin, 14 gram metanfetamin, 7 gram morfin, 166 adet uyuşturucu hap, 0,05 gram bonzai, 2 adet LSD bant, 7 gram kenevir tohumu ve 388 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

01.01.2019 – 15.06.2019 tarihleri arasında toplam 21 olay meydana gelmiş, bu olaylarda 69 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen olaylarda 83 gram esrar, 802 gram eroin, 1 gram metanfetamin, 101 adet uyuşturucu hap, 10 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 gram kenevir tohumu ve 209 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu ile mücadelemiz bütün yönleriyle kapsamlı şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Valilikten yapılan duyuru ile 19.06.2019 günü saat: 16.00 sıralarında başlayan ani ve aşırı yağışlar sonucunda, İl Merkezine bağlı Hacılar Köyü, Yeşilova İlçesi ile Düden Köyü arasındaki yol, İl Merkezine bağlı Karaçal Köyü mevkii Burdur-Karamanlı yolu, Bucak İlçesi Kestel Köyü Dutderesi mevkiinde sel ve su baskınları yaşandığı bilgisi verilerek;

 

“İlimizde yağışlarla ilgili başka bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, meteorolojik verilere göre ani sağanak yağışların birkaç gün daha devam edeceği değerlendirildiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınları konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olması  önem taşımaktadır” uyarısında bulunuldu.

 Burdur Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre İlimizde yağışların yoğun yaşandığı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı;

Yumrutaş 24 kg, Elmalıyurt 17 kg, Erikli 12 kg, Kemer 10 kg, Söğüt 8 kg’dır.

Valiliğimiz koordinesinde  İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü ve Karayolları 134. Şube Şefliği ekipleri tarafından yaşanan sel ve su baskınlarına karşı hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmiştir.

Yeşilova İlçesi ile Düden Köyü arasındaki yolda dere taşması sonucu hasar gören yola Burdur İl Özel İdaresi ekiplerince 3 araç, 7 personel ile müdahale edilmiş trafik servis yolundan sağlanmıştır. 

İl Merkezine bağlı Burdur-Karamanlı karayolu Karaçal mevkii trafik aktarma bölgesinde aşırı yağışlardan dolayı yaşanan heyelana, Burdur Karayolları 134. Şube Şefliği tarafından 6 araç ve 10 personel ile müdahale edilerek yol trafiğe açılmıştır. 

İl Merkezine bağlı Hacılar Köyünde 1 evin bodrum katında meydana gelen su baskınına İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 1 kepçe, 1 personel ile, Karayolları 134. Şube Şefliği ekipleri tarafından 1 kepçe,1 personel ile ve AFAD ekipleri tarafından 1 araç, 3 personel ile müdahale edilmiştir. 

Bucak İlçesi Kestel Köyü Dutderesi mevkiinde tıkanan menfezler Burdur İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmıştır.

İlimizde yağışlarla ilgili başka bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, meteorolojik verilere göre ani sağanak yağışların birkaç gün daha devam edeceği değerlendirildiğinden yaşanabileek sel ve su baskınları konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olması  önem taşımaktadır.

Yayınlandığı Kategori Manşet
Perşembe, 20 Haziran 2019 15:53

Emin Gülmez Ortaokulu kaderine mi terkedildi?

Türk Eğitim Sen Burdur Şubesi Başkanı Orhan Akın, Emin Gülmez Ortaokulu inşaatının bir an önce bitirilip eğitim öğretime hazır hale getirilmesinin beklendiğine işaret ederek; Milletin vergisi ile yapılan binanın gecikmesinden dolayı ortaya çıkan maliyeti, kimin cebinden çıkacaktır? Sorusunu yöneltti;

 

Burdur ili Bucak İlçemizin en köklü ortaokullarından biri olan Emin Gülmez Ortaokulu inşaatı bir an önce bitirilip eğitim öğretime hazır hale getirilmesini bekliyoruz. İlçenin en geniş ve kalabalık öğrenci kayıt alanına sahip ortaokulumuz, bitmeyen inşaatı ile eğitim camiasını tedirgin etmeye devam etmektedir.23.07.2018 tarihinde bitmesi gereken inşaat son aşamasına gelmesine rağmen, çatısının yarısında kiremit olmadığından dolayı ,yağan yağmurlarla birlikte, yapılan emekleri ortadan kaldıracak seviyeye gelmiştir. Ortalıkta  dağılan inşaat malzemeleri, güvenlik tedbirlerinin olmayışı, ne zaman biteceği belli olmayan inşaat için bir takım soru işaretlerini insanın aklına getiriyor. Sorumluların bir an önce şu soruların cevabını da vererek kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu vardır.

. Veliler ilkokul zorunlu olduğu halde ulaşım ücretlerini cebinden ödeyerek daha kaç yıl TOKİ mahallesine öğrencilerini göndermeye devam edecektir?

. Öğrenci sayısı düştüğü için, norm fazlasın duruma düşen öğretmenlerin mağduriyetinden kimler sorumlu olacaktır?

. Milletin vergisi ile yapılan binanın gecikmesinden dolayı ortaya çıkan maliyeti, kimin cebinden çıkacaktır?

Emin Gülmez Ortaokulunun bir an önce tamamlanması için sorumluların bir araya gelerek ortak çözüm yolu bulmalarını bekliyor, konunun Türk Eğitim Sen tarafından takip edileceğini eğitim camiamızla paylaşıyoruz.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Halkeğitim merkezi kurslarının yıl sonu sergisi açıldı. Sergi açılışına Vali Hasan Şıldak, protokol üyeleri ve konuklar katıldı.

Açılışda konuşma yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Halkeğitimi Merkezi ve Akşam Sanatokulu Müdürü Ömer Akın;

“Resim, aşçı çırağı pasta yapımı gibi kurslarımızın yıl sonu sergisine hoş geldiniz. Halk eğitim merkezi müdürlükleri, gerek eğitimin tabana yayılması gerekse becerilerin artırılması konusunda bireylere toplumun içindeki tüm bireylere hizmet vermeyi kendine amaç edinmiş, Atatürk ilkelerini ve çağdaş normları benimsemiş, yerel değerlere önem veren demokratik eğitim kurumlarıdır. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişmesini sağlamak, meslek edindirmek, onlara bilgi beceri kazandırmak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, bir üst öğrenim sınavlarına hazırlamak, kültürel eserlerimizi korumak, yaşatmak ve yaygınlaştırmak, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak, kursların en önemli özelliği olmalıdır. Ve müdürlüğümüzce bu yönde çalışmalar sürdürülmüştür. Halk eğitimi merkezlerinde her yaştan insanın ilgi ve yeteneklerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Bu eğitim öğretim yılı başı olan 1 Eylül 2018 tarihinden bu güne kadar toplam 669 kurs açılmıştır. Bu kurslarımızdan 19032 kişi yaralanmıştır.” Açıklaması yaptı.

Yıl sonu gösterileri kapsamında; yabancı uyruklu öğrenciler şiirlerini okudu, kursiyer öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı ve hak kazanan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Programın tamamlanmasının ardından kursiyerler tarafından üretilen eserlerin sergisine geçildi. Eserleri dikkatle inceleyen Vali Hasan Şıldak, kursiyerlerden eserleriyle ilgili bilgi aldı.

Mine Kaya

 

Yayınlandığı Kategori Manşet

Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi 2018 faaliyet yılı, 66. seçimsiz olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Mali genel kurul, kooperatifin Emek Mahallesi’ndeki satış mağazasında gerçekleştirildi.

66. olağan genel kurulda, kooperatifin mali olarak geldiği nokta, özelleştirme politikaları ve gündeme dair konulara değinildi.

Mali genel kurulda konuşma yapan Burdur–Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Eroğuz; Bu dönem; yaklaşık 50 milyon ciro, 3 trilyon dönem karı, 65 Bin TL net faaliyet karı elde ettiklerini belirterek;

“Ortaklarımıza hızlı ve zamanında hizmet götürebilmek adına 12 adet yük-nakil aracı satın alarak çiftçimizin ihtiyacını gidermeye özen gösterdik. Bizim olmazsa olmazlarımızdan üretimin her zaman desteklemesi adına 2008 yılında tohum eleme tesisimizi hizmete açarak kendi ektiğimiz tohumu kendimiz üretir hale getirdik. Amacımız üretim. Biz üretene her zaman yardımcı olmak yol göstermek zorundayız. Yıl sonunda 300-500 günün rakamlarına göre ciromuz fazlalaşıp kar oranımız yükselirse bizi mutlu eden odur. Önemli olan bu kurumun geleceğidir.” dedi.

Başkan Eroğuz, 80 bin üyenin her birinin önünde hesap verilebilirliğin önemine değindi ve “Kurumun asıl ortakları asıl sahibi sizlersiniz. Hepinizin kurumun merkezine girip hesap sorabilme şansınız var.” Dedi. 

Konuşmasında, özelleştirme politikalarına da değinen Başkan Eroğuz; “Geçen yıl mevcut hükümetimiz Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasını satışa çıkardı. Bunun içinde Burdur Şeker Fabrikası da mevcuttu. Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak 15 mağazamızda satışın yanlış olduğunu, gelecekte çok zararların işleyeceğini, bunun telafisinin mümkün olmadığını üreticimize anlattık. Ama çok başarılı olamadık. Mevcut hükümetimiz de satış kararından vazgeçmedi. Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi öncülüğünde bir konsorsiyum oluşturduk. Sivil toplum örgütlerimizle Burdur’u seven iş adamlarımızla bir çanta hazırladık. 400le başlayan ihale, 450 Trilyon’a kadar yükseldi. Hiç pancarı bilmeyen, belki de tarla takka nedir bilmeyen finansman sahibi bir arkadaşıma 487 milyon liraya ihale edildi. Fakat ödemesi gereken parayı ödeyemediğinden dolayı satış iptal edildi. Bu yıl itibari ile Burdur Şeker Fabrikası geçmişte nasıl çalıştırılıyorsa yine öyle devlet eliyle işletilmektedir. Biz laik bir hukuk devletiyiz. Halk olarak hakkımızı sokaklarda değil medeni bir şekilde aramak zorundayız. Bilhassa devlet büyüklerine karşı boynumuz kıldan ince. Eğer ki mevcut hükümetimiz satışından vazgeçmez, önümüzdeki günlerde yine bu fabrikayı satma gibi bir niyeti olursa, yolu yordamı öğrendik. Burdur’daki iş adamlarımız öğrendi. Tekrar konsorsiyum oluşturup almayı ve bu fabrikanın herkese katkısının olmasını istiyoruz. Niyetimiz budur.” Açıklaması yaptı ve “Bu yıl dahil, gelecek günlerde ve gelecek yıllarda da üretiminizin gayet bol, bereketli olmasını temenni ediyorum.” dedi.

66. Olağan Genel Kurul, gündem maddelerinin tek tek oylamaya sunularak  görüşülmesiyle sona erdi.

Mine Kaya

Yayınlandığı Kategori Manşet
No Internet Connection