Hedef veremsiz Türkiye

İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Reha Sermed Aygören verem haftasına dair açıklama yaparak Hedefin Veremsiz Bir Türkiye olduğunu belirtti;

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır.

Her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftada kutlanan “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’nın amacı verem ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesidir.

İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Reha Sermed Aygören yaptığı açıklamada;

Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğümüz ilimizde Tüberküloz İl Koordinatörlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından etkinlikler planlanmış, il merkezi ve ilçelerdeki pek çok ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında, Halk Eğitim Merkezinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde eğitimler verilmektedir.

Verem (tüberküloz) hastalığı, “M. tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. Bu yıl da 07-13 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Tüberküloz (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Küresel Tüberküloz 2017 Raporu”na göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve Tüberkülozdan ölüm sayıları düşmektedir. Ülkemizde de hastalığın görülme sıklığı her yıl yaklaşık % 5-7 oranında azalmaktadır. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. 2016 yılında dünya genelinde 10,4 milyon yeni vaka tespit edilmiştir. Türkiye genelinde 2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı yaklaşık 20.262 iken, 2016 yılında bu sayı 12.186’ ya düşmüştür.

Tüberküloz vakalarının özellikle de bulaştırıcılığı en fazla olan yayma (+) akciğer tüberkülozu vakalarının (balgamında verem mikrobu tespit edilmiş vakaların) başarı ile tedavi edilmesi tüberküloz kontrolünde en önemli hususlardan birisidir. Verem hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temaslıları da Verem Savaşı Dispanserlerine davet edilerek kontrol edilmektedir. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç verilmekte olup hasta olduğu tespit edilenlere de tedavi başlanmaktadır.

Dünyada tüberküloz kontrolü için DSÖ tarafından küresel bir kontrol programı, ülkemizde ise aynı standartlarda ve paralelde bir Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı uygulanmaktadır. Ülkemizde başarıyla uyguladığımız “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında Bakanlığımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde tüberküloz kontrol hizmetlerini sürdürmektedir. Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı çalışmaları “Tüberkülozsuz Bir Dünya” oluşturmak amacıyla, Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi ve Stop Tüberküloz Stratejisi çerçevesinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir.

Hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır. Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulanmaktadır. Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasında hasta tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin başarıyla sonuçlanması sağlanır.

Belirtileri genel olarak; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi; solunum sisiteminde öksürük, balgam, öksürük ile kan türkürme, göğüs-sırt ve yan ağrısı ve nefes darlığı; diğer organları tutan hastalık tuttuğu organa ait belirtiler verir( lenf büyümesi, idrarda kan, eklemde şişlik v.b)

Özetle;

Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir; Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kağıt mendille kapatınız. Kağıt mendiliniz yoksa ellerinize değil kolunuzun iç kısmına öksürün veya hapşırın.

Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz.

Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir.

Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı Doğrudan Gözetimli Tedavi ile kullanınız.

Doğumdan sonra 2 ayını dolduran bebeğinize verem aşısını mutlaka yaptırın.

“Hedefimiz Veremsiz Bir Türkiye”” dedi.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın