TÜBAKKOM’dan 11 Ekim mesajı; Kız çocukları için mücadelede tarafız

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu “11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü”yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılıklar ve istismar gibi konulara değinilip, “Kız çocuklarının güçlenmesi toplumun güçlenmesine ve dünyanın daha yaşanabilir bir dünya olmasına neden olacaktır. Bu süreçte biz avukatlar olarak kız çocuklarının haklarını elde etme yönündeki mücadelesinin etkin bir tarafı olmaya devam edeceğiz.” sözlerine yer verildi.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM’nin Türkiye, Kanada ve Peru’nun girişimleri sonucu, 11 Ekim’in “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak ilan edildiği açıklanıp, BM’nin aldığı kararlar ve kız çocuklarına yönelik uygulanan baskılar anlatıldı;
Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 2011 tarihli toplantısında 11 Ekim, “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak ilan edilmiştir.
Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve kız çocuklarının çocuk haklarından eşit ve tam olarak yararlanması amacıyla ilan edilmiş olup bu kapsamda Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 11 Ekim’de belirlenen farklı bir tema ile tüm dünya ülkelerinin dikkati kız çocuklarının sorunlarına çekilmeye çalışılmaktadır.
Ülkemizde de 2012 yılında beri her yıl Birleşmiş Milletler’in Dünya Kız Çocukları Günü için belirlediği konu üzerinde çalışmalar yapılarak farkındalık yaratılmaya ve sorunu gidermek amacıyla çözüm yolları aranmaya çalışılıyor ise de henüz kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlendiğini söylemek mümkün olmayacaktır.
Şu ana dek Kız Çocukları Günü kapsamında BM tarafından belirlenen ve 2012 yılından beri ülkemizde de üzerinde çalışma yapılan temalar şunlar olmuştur:
1. Çocuk Gelinler
2. Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
3. Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi
4. 2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü
Bu yıl, 11 Ekim 2017 itibariyle Birleşmiş Miletler tarafından belirlenen tema ise “kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi” konusu olmuştur.
Biz TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü ve Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak;
Ülkemizde yaygın olarak görülen “çocuk yaşta yapılan evliliklerin” derhal önlenmesini,
Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın belirgin şekilde görüldüğü eğitim sisteminde laik ve bilimsel temele dayalı müfredatlar düzenlenmesini,
Cinsiyet ayrımcılıklarını yerleştirecek bilgilerin müfredattan ve tüm okul kitaplarından çıkarılmasını,
Kız çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasını,
Mülteci kız çocuklarının haklarının korunması,
Tüm bu gerekçelerle tüm kız çocuklarının Çocuk Hakları Sözleşmesi ile korunan haklarından eşit ve tam olarak yararlanmaları için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.
Kız çocuklarına verilecek destek, onların ayrımcılığa istismara, şiddete uğramalarına engel olacak ve insan haklarına erişimlerine katkı sağlayacaktır.
Kız çocuklarının güçlenmesi toplumun güçlenmesine ve dünyanın daha yaşanabilir bir dünya olmasına neden olacaktır.
Bu süreçte biz avukatlar olarak kız çocuklarının haklarını elde etme yönündeki mücadelesinin etkin bir tarafı olmaya devam edeceğiz.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın